Newsy   

Likwidacja OPS Śródmieście w Warszawie


W związku z realizacją przyjętej przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały likwidującej Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, dotychczas realizowane zadania pomocowe dla mieszkańców od stycznia 2013 roku obsługiwać będzie zmniejszona o blisko 50% liczba pracowników socjalnych.

Rada Dzielnicy Śródmieście wspólnie z Zarządem Dzielnicy przekonała Radę Miasta Stołecznego Warszawy o możliwości skutecznego pomagania mieszkańcom w ramach „nowej jakości pomagania”, której istotą jest redukcja zadudnienia w dwóch samorządowo-budżetowych placówkach obsługujących dotychczas obszar zadań pomocy społecznej oraz pracy socjalnej.

Uchwała likwidacyjna

Dnia 31 maja 2012 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę Nr XXXVII/943/2012, która tworzy nową jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”, a jednocześnie likwiduje dwie placówki dotychczas realizujące zadania pomocowe dla mieszkańców dzielnicy (OPS i ŚOO).

Mocą tej  uchwały z dniem 1 stycznia 2013 roku przestanie istnieć Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy realizujący liczne zadania pomocy społecznej oraz Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. Andrzeja Tymowskiego – dotychczas pełniący funkcję ośrodka wsparcia (dziennego domu pobytu dla seniorów i osób z niepełnosprawnością).

Pracownicy obu likwidowanych placówek (OPS i ŚOO) już od maja br. z niepokojem czekają na informację na temat planowanych zwolnień grupowych. Początkowo pomysłodawcy planowanych zmian mówił o nie większej niż 30 osób redukcji zatrudnienia w obu likwidowanych placówkach. Z pism, które skierowali pracodawcy do organizacji związkowych w OPS Żurawia 43 oraz ŚOO Świętojerska 12a, wynika, że planowana jest znaczne większa redukcja zatrudnienia, również w grupie zawodowej pracowników socjalnych.

Dnia 13 września br. Komisja Zakładowa Nr 3188 NSZZ \”Solidarność\” Regionu Mazowsze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy otrzymała pismo DA-410-6472/12, w którym pracodawca informuje o wyznaczonym na dzień 17 września br, spotkaniu w związku planowanymi zwolnieniami grupowymi i projektem „POROZUMIENIA” w tej sprawie.

Wielu pracowników OPS Zurawia 43 ze stażem pracy uprawniającym do wypowiedzenia umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia zdziwił m. in. zapis w projekcie porozumienia pracodawcy ze stroną związkową, który głosi: pracodawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z możliwości skrócenia okresu 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do jednego miesiąca, zgodnie z art. 36 Kodeksu Pracy.

Niepewność wydłużona o dwa miesiące

Pracownicy ze stażem pracy większym niż 8 lat byli przekonani, że z końcem września br. (3 miesięczny okres wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem Pracy) poznają werdykt pracodawcy tzn. dostaną wypowiedzenie umowy o pracę lub dalej będą pracować. Z treści projektu „Porozumienia” pracodawcy ze stroną związkową wynika, że tak się jednak nie stanie. Wielu pracowników ze stażem pracy uprawniającym do 3-miesięcznego  okresu wypowiedzenia umowy o pracę pozna decyzję pracodawcy dopiero z końcem listopada br. Rekompensatą za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, ma być odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część wypowiedzenia liczonego jak za urlop wypoczynkowy.

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Rodzi się nowa jakość! 19.12.2012

KDS w sprawie likwidacji OPS i ŚOO 6.12.2012

Bulwersująca postawa mediów

Protest w Warszawie 12.11.2012

Będzie akcja protestacyjna! 12.10.2012

Likwidacja OPS w Warszawie 5.10.2012

Warszawa: Likwidacja OPS Dzielnicy Śródmieście – wcześniejsze relacje

źródło: info. własna
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Likwidacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

14 marca 2017      TAGI:   
W dniu 27.02.2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27lutego...»

Ministerstwo apeluje o podwyżki dla pracowników socjalnych

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwróciła się do samorządów z apelem...»

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

Zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym

18 września 2018      TAGI:         
19 września wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie...»

Głos Ministerstwa w sprawie protestu pracowników pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w reakcji na pismo Ogólnopolskiego...»