Newsy   

Likwidacja OPS Śródmieście w Warszawie

Uchwała likwidacyjna

Dnia 31 maja 2012 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę Nr XXXVII/943/2012, która tworzy nową jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”, a jednocześnie likwiduje dwie placówki dotychczas realizujące zadania pomocowe dla mieszkańców dzielnicy (OPS i ŚOO).

Mocą tej  uchwały z dniem 1 stycznia 2013 roku przestanie istnieć Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy realizujący liczne zadania pomocy społecznej oraz Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. Andrzeja Tymowskiego – dotychczas pełniący funkcję ośrodka wsparcia (dziennego domu pobytu dla seniorów i osób z niepełnosprawnością).

Pracownicy obu likwidowanych placówek (OPS i ŚOO) już od maja br. z niepokojem czekają na informację na temat planowanych zwolnień grupowych. Początkowo pomysłodawcy planowanych zmian mówił o nie większej niż 30 osób redukcji zatrudnienia w obu likwidowanych placówkach. Z pism, które skierowali pracodawcy do organizacji związkowych w OPS Żurawia 43 oraz ŚOO Świętojerska 12a, wynika, że planowana jest znaczne większa redukcja zatrudnienia, również w grupie zawodowej pracowników socjalnych.

Dnia 13 września br. Komisja Zakładowa Nr 3188 NSZZ \”Solidarność\” Regionu Mazowsze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy otrzymała pismo DA-410-6472/12, w którym pracodawca informuje o wyznaczonym na dzień 17 września br, spotkaniu w związku planowanymi zwolnieniami grupowymi i projektem „POROZUMIENIA” w tej sprawie.

Wielu pracowników OPS Zurawia 43 ze stażem pracy uprawniającym do wypowiedzenia umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia zdziwił m. in. zapis w projekcie porozumienia pracodawcy ze stroną związkową, który głosi: pracodawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z możliwości skrócenia okresu 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do jednego miesiąca, zgodnie z art. 36 Kodeksu Pracy.

Niepewność wydłużona o dwa miesiące

Pracownicy ze stażem pracy większym niż 8 lat byli przekonani, że z końcem września br. (3 miesięczny okres wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem Pracy) poznają werdykt pracodawcy tzn. dostaną wypowiedzenie umowy o pracę lub dalej będą pracować. Z treści projektu „Porozumienia” pracodawcy ze stroną związkową wynika, że tak się jednak nie stanie. Wielu pracowników ze stażem pracy uprawniającym do 3-miesięcznego  okresu wypowiedzenia umowy o pracę pozna decyzję pracodawcy dopiero z końcem listopada br. Rekompensatą za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, ma być odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część wypowiedzenia liczonego jak za urlop wypoczynkowy.

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Rodzi się nowa jakość! 19.12.2012

KDS w sprawie likwidacji OPS i ŚOO 6.12.2012

Bulwersująca postawa mediów

Protest w Warszawie 12.11.2012

Będzie akcja protestacyjna! 12.10.2012

Likwidacja OPS w Warszawie 5.10.2012

Warszawa: Likwidacja OPS Dzielnicy Śródmieście – wcześniejsze relacje

źródło: info. własna
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Likwidacja OPS Śródmieście w Warszawie (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»