Archiwalne

Szkolenie: Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń lękowych

Ataki paniki, czy lęk przed sytuacjami społecznymi i wystąpieniami publicznymi należą do jednych z najczęstszych zaburzeń lękowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się zarówno z obrazem klinicznym zaburzeń, diagnozą, oraz strategiami i technikami terapeutycznymi.

Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, personelu medycznego, pedagogów, opiekunów socjalnych, osób pracujących z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe – zespołem lęku napadowego i fobią społeczną. Ataki paniki, czy lęk przed sytuacjami społecznymi i wystąpieniami publicznymi należą do jednych z najczęstszych zaburzeń lękowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się zarówno z obrazem klinicznym zaburzeń, diagnozą, oraz strategiami i technikami terapeutycznymi. Szkolenie składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych, analizy przypadków klinicznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć także studenci ostatnich lat kierunków (psychologia, pedagogika).

Program:
1. Zespół lęku napadowego – obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne wg DSM IV i ICD-10.
2. Poznawczy model paniki wg Clarka.
3. Błędna interpretacja doznań fizycznych i ich rola w lęku panicznym.
4. Terapia zespołu lęku napadowego.
5. Procedury poznawcze, eksperymenty behawioralne.
6. Reatrybucja i przeformułowanie poznawcze.
7. Behawioralne metody pracy z lękiem (relaksacja, techniki oddechowe).
8. Techniki ekspozycyjne.
9. Terapia Kontroli Paniki Barlowa (TKP).
10. Zakończenie terapii zespołu lęku napadowego i zapobieganie nawrotom problemu.
11. Fobia społeczna – obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne wg DSM IV i ICD 10.
12. Model poznawczy fobii społecznej wg Clarka i Wellsa.
13. Negatywne myślenie w fobii społecznej.
14. Zachowania zabezpieczające w sytuacji lękowej.
15. Koncentracja na sobie i informacja interoceptywna w fobii społecznej.
16. Lęk antycypacyjny i selektywna pamięć.
17. Terapia fobii społecznej. Strategie i techniki terapeutyczne.
18. Przypadki kliniczne – ćwiczenia.

Prowadzący:
Agnieszka Juszczyk – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia, wykłada psychologię. W pracy terapeutycznej pracuje z klientami po doświadczeniach traumatycznych z zespołem ASD i PTSD, osobami z kryzysem suicydalnym, osobami po traumach seksualnych. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych,psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Warszawa, Polski Instytut Ericksonowski, Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS, Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, jest biegłym sądowy w zakresie psychologii i seksuologii.

Szczegółowe info i zapisy na www.dcp.wroclaw.ploprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie: Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń lękowych (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»