Archiwalne

Szkolenie doskonalące Asystent rodziny

Kurs ,,Asystent rodziny\” (szkolenie doskonalące) dla osób z wyższym wykształceniem na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna w wymiarze 150 godzin. Już ruszyły zapisy na kolejną edycję kursu w roku 2013 (17.05.2013 – 28.07.2013 r.)

KURS ASYSTENT RODZINY (150 godz.)


Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu Asystent rodziny (150 godzin zajęć dydaktycznych)
Kurs realizowany w terminie: 17.05.2013 – 28.07.2013 r.Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,mediacje i negocjacje,koordynacja działań służb społecznych,aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,konstruowanie dokumentacji.Kurs skierowany jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny. Będzie prowadzony w formie warsztatów kształcących umiejętności praktyczne. Ukończenie kursu zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci), a także umiejętność pracy w oparciu o model Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę :
dr Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny ( www.slaskwn.com.pl ), książki Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny ( www.slaskwn.com.pl ), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej ( www.weakapit.pl ).dr Edyta Widawskaadiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane).dr Zbigniew Wieczorekadiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.dr Agnieszka Miklewskaadiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.dr Sylwia Kitaadiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza,mgr Monika Podgórskapsychoterapeuta, mediator, coachmgr Alina KulaKurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowiemgr Lidia Zellermgr pedagogiki, od 2011 r. koordynator zespołu do spraw pieczy zastępczej i asysty rodzinnej w MOPS w Częstochowie, w latach 2002 – 2011 Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Pomocy Społecznej w MOPS w Częstochowie.mgr Anna Imielińskaasystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień.
Informacje organizacyjne:Miejsce zajęć – CzęstochowaCzas trwania kursu – 150 godzin zajęć warsztatowych z elementami wykładu


Termin kursu17.05.2013 – 28.07.2013 r.
Cena kursu1300,00 zł netto + 23%VAT


Dla uczestników, których udział finansowany jest ze środków publicznych cena wynosi 1300,00 zł brutto (VAT zwolniony – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o VAT).


Cena obejmujezajęcia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowaniaSposób płatności – płatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 4 raty).I rata w wysokości 500,00 zł – płatna 10.05.2013 r.
Terminy zjazdów:I zjazd: 17 – 19 maja 2013 r.II zjazd: 31 maja – 2 czerwca 2013 r.III zjazd: 15 – 16 czerwca 2013 r.IV zjazd: 28-30 czerwca 2013 r.V zjazd: 13-14 lipca 2013 r.VI zjazd (zakończony egzaminem): 26-28 lipca 2013 r.
Sposób realizacji – warsztaty realizowane są w blokach weekendowych od piątku do niedzieli. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu w trybie weekendowym wg następującego schematu:piątki – od 10:00-18:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),soboty – od 9:00-17:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),niedziele: od 8:00 – 16:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna).Warunki uczestnictwa w kursie:Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie.Przesłanie kserokopii dyplomu (odpisu dyplomu) ukończenia studiów wyższych lub świadectwa maturalnego potwierdzonych za zgodność z oryginałem (przez uczestnika kursu)Przesłanie kserokopii dowodu osobistego potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez uczestnika kursu)Wpłata co najmniej I części opłaty za szkolenie (600,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 10 maja 2013 r.Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości kursu.Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.Szczegółowe informacje i zapisy:tel. (34) 34 30 038e-mail: [email protected]

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Szkolenie doskonalące Asystent rodziny (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»