Newsy

III Konferencja Pracowników Socjalnych w Warszawie


Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza profesjonalistów zainteresowanych aktywną pomocą społeczną oraz metodą pracy ze środowiskiem lokalnym na kolejną Konferencję Pracowników Socjalnych, która odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2012. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas konferencji zatytułowanej „Organizowanie społeczności lokalnej. Usługa społeczna na rzecz aktywnej integracji” będziemy mówić o Organizowaniu społeczności lokalnej jako metodzie i usłudze oraz jej aktywizującej roli. W spotkaniu wezmą udział wybitni polscy eksperci specjalizujący się w tematyce polityki społecznej. Zaprosiliśmy również Val Harris i Ann Hindley, z Wielkiej Brytanii, które przedstawią doświadczenia i rozwiązania funkcjonujące w obszarze „community development” w Wielkiej Brytanii. Obejrzymy ciekawe filmy pokazujące jak polskim ośrodkom pomocy społecznej udaje się aktywizować mieszkańców marginalizowanych osiedli z wykorzystaniem metody Organizowania społeczności lokalnej.


Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych wypracowały i testowały poprzez pilotażowe wdrażanie Model Organizowania społeczności lokalnej. OSL jako kwalifikowana usługa społeczna ma szansę stać się elementem systemu polskiej pomocy społecznej. Podczas konferencji będziemy przedstawiać doświadczenia i pierwsze wnioski płynące z pilotażowego, testowego wdrażania Modelu organizowania społeczności lokalnej.


Organizowanie społeczności lokalnej, jako metoda i usługa, wiąże się z realizacją działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans przez wspieranie w rozwoju tych osób, rodzin, środowisk i grup, które znajdują się w najtrudniejszym położeniu oraz przywróceniu najsłabszym ogniwom wspólnot lokalnych poczucia podmiotowości i sprawstwa. Rezultaty te można osiągnąć wyłącznie poprzez prowadzenie planowej, kompleksowej oraz długofalowej pracy środowiskowej – organizowania społeczności lokalnej. Podstawą takiej pracy, jako usługi społecznej, jest włączanie w proces zmiany mieszkańców oraz lokalnych organizacji i instytucji, w tym przedstawicieli samorządu terytorialnego. Celem wspólnej pracy ma być nie tylko budowanie kapitału ludzkiego, wyrażającego się w doświadczeniu życiowym, postawach i umiejętnościach poszczególnych mieszkańców, ale również kapitału społecznego, związanego ze wzrostem wzajemnego zaufania i zaangażowania w życie społeczności lokalnej.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss,
ul. Żwanowiecka 20 w Warszawie

Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie, materiały konferencyjne.

Rejestracja na Konferencję:
http://www.osl.org.pl/formularz_konferencja/

Liczba miejsc na Konferencję jest ograniczona.

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w konferencji, organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia jednej osoby reprezentującej instytucję. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 19.11.2012
Organizator: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Do pobrania:

Zaproszenie na Konferencję/Program

Ramowy model Organizowania społeczności lokalnej

Projekt “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


źródło: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
strona internetowa: www.cal.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ataki na pracowników socjalnych

Co z aktami przemocy wobec pracowników socjalnych?

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej o drastycznym...»
Zatrudnianie pracowników socjalnych

Co dalej z zatrudnieniem pracowników socjalnych? Rośnie zapotrzebowanie, a chętnych coraz mniej

02 marca 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (dalej powoływana...»
Konferencja UODO pn. „Drony a prywatność”

Konferencja UODO pn. „Drony a prywatność”

06 lipca 2020      TAGI:      
Urząd Ochrony Danych Osobowych jest organizatorem konferencji pn. „Drony a prywatność”,...»
miesięczny dodatek dla pracowników DPS

Będzie miesięczny dodatek dla pracowników DPS

06 lipca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało kolejne wsparcie dla...»
Zgłaszanie pracowników DPS na szczepienie COVID-19

Zgłaszanie pracowników DPS na szczepienie COVID-19

04 stycznia 2021      TAGI:         
Dyrektor domu pomocy (DPS) społecznej może podjąć starania w celu zorganizowania...»
Aga.Ops » 25 stycznia 2021, 21:01

PIT 4r

Darek Solawa » 25 stycznia 2021, 17:04

Czy może ktoś mi pomóc

Marian » 25 stycznia 2021, 16:45

wycofanie wniosku