Newsy

Model GSWB – szyty na miarę bezdomności

Ponad 80 ekspertów z całej Polski, 2 lata prac merytorycznych wszystko to zaowocowało powstaniem produktu „Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”. Zaproponowany Model GSWB nie przedstawia zamkniętego katalogu usług, ale jest propozycją podstawy do konstruowania gminnych modeli rozwiązywania problematyki bezdomności.

Proponowany Model GSWB jest produktem, który ma pomóc poznać Bezdomność w gminach i znaleźć najbardziej optymalny sposób na jego rozwiązanie. Obecnie pilotażowo testowany w 19 gminach w Polsce będzie miał swoją finalna odsłonę na koniec 2013r.Partnerzy projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” odpowiedzialni za komponent standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym w ramach opracowania modelu „Gminny standard wychodzenia z bezdomności”, przedkładają Państwu produkt z realizacji drugiej fazy projektu – fazy modelu. Produktem tym jest Model „Gminny standard wychodzenia z bezdomności” (GSWB). Zaproponowane w modelu GSWB rozwiązania nie są zamkniętym katalogiem usług, ale są propozycją, która zostanie poddana kolejnej fazie projektu systemowego – fazie pilotażu, przeprowadzanego w kilkunastu gminach w Polsce.


Zaproponowany model GSWB powinien stanowić podstawę do konstruowania gminnych modeli rozwiązywania problematyki bezdomności. Istotą pilotażowych wdrożeń będzie dokonanie praktycznej weryfikacji zaproponowanych rozwiązań. Testy przeprowadzone w wybranych gminach będą miały znaczenie kluczowe dla całokształtu działań projektowych – w sposób bezpośredni wpłyną na ostateczny kształt modelu GSWB, którego finalne opracowanie przewidziane jest na 2013 rok. Zakończenie fazy pilotażu pozwoli sformułować ostateczne korekty w treści proponowanych rozwiązań modelu GSWB, a także zaprezentować pakiet rekomendacji wskazujących kierunki zmian regulacji legislacyjnych, jakie muszą nastąpić, by model GSWB mógł być wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy, we współpracy z podmiotami III sektora i innymi instytucjami, będącymi partnerami realizacyjnymi.


Pierwsza wersja modelu GSWB ujrzała światło dzienne w maju 2011 roku. Od tego czasu poddawana była licznym ocenom i konsultacjom środowisk tak praktyków, jak i teoretyków z zakresu pomocy i integracji społecznej, reprezentujących sektory rządowy, samorządowy i pozarządowy. Mimo długiej pracy nad opracowaniem modelu GSWB jego aktualna wersja wciąż stanowi jedynie propozycję kształtu oferty usługowej skierowanej do osób bezdomnych. Niniejszy dokument postrzegać należy jako swoisty podręcznik dla partnerstw lokalnych, które od marca 2012 r. wdrażać będą na terenie swoich gmin usługi wybrane z poniższego katalogu. Im więc głównie przekazujemy tę publikację, licząc, że taka form wsparcia ich w codziennej pracy okaże się pomocna.

Z niniejszej lektury dowiemy się czym jest model gminny standard wychodzenia z bezdomności?, czym są standardy usług i jaka jest ich rola? Jak budować partnerstwa lokalne nastawione na rozwiązywanie problemu bezdomności.

model znajduje się pod linkiem:
http://www.pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2012/11/pfwb_model_gswb_www.pdf

Czytając naszą publikację zachęcamy do refleksji i komentowania poszczególnych standardów oraz modelu jako całościowy produkt. Swoje uwagi i opinie prosimy wysyłać do nas z godnie ze wskazówkami zawartymi w podanym pod linkiem.oprac. ops.pl angoc

Komentarze Model GSWB – szyty na miarę bezdomności (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
UODO rusza z konsultacjami społecznymi

UODO rusza z konsultacjami społecznymi

04 czerwca 2024      TAGI:      
Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił rozpoczęcie procesu konsultacyjnego opublikowanych...»