RPO

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Skierowanie do ZOL – interwencja RPO

Skierowanie do ZOL – interwencja RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony nieustannym brak regulacji prawnej określającej zasady przyjęć do zakładów opiekuńczo–leczniczych (ZOL)... »
Czy dane w aplikacjach rządowych są bezpieczne?

Czy dane w aplikacjach rządowych są bezpieczne?

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony możliwością dokonania cyberataku z wykorzystaniem uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) - publicznych portów... »
Prawa człowieka w obiektywie

Prawa człowieka w obiektywie

Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje konkurs pod nazwą „Prawa człowieka w obiektywie”, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wkonkursie... »
RPO w obronie prawa do wypoczynku

RPO w obronie prawa do wypoczynku

Rzecznik Praw Obywatelskich upomniał się o prawo do wypoczynku dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak podkreśla RPO,... »
RPO w obronie rodziców

RPO w obronie rodziców

Rzecznik Praw Obywatelskich, dostrzegając problematykę powrotu rodziców powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, przygotował stosowne wystąpienie... »
RPO o niewystarczających świadczeniach

RPO o niewystarczających świadczeniach

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony skargami podejmujących problematykę niewystarczającej wysokości świadczeń adresowanych do rodzin z dziećmi... »
RPO broni uczniów

RPO broni uczniów

TAGI:
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił do Kuratorów Oświaty o rozważenie przeprowadzenia kampanii informacyjnej... »
Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” nie do końca idealny

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” nie do końca idealny

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony skargami dot. realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, wystąpił do Prezesa... »
Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce

„Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce”

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają do udziału w transmitowanej konferencji "Kongres Praca.... »
Wykluczenie cyfrowe seniorów

Wykluczenie cyfrowe seniorów

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony skutkami prawnymi zjawiska wykluczenia cyfrowego w kontekście postępującej cyfryzacji życia publicznego, przygotował... »
Dane ojca w akcie urodzenia

Dane ojca w akcie urodzenia

TAGI:
W obecnym stanie prawnym w przypadku, gdy nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, w sporządzanym akcie urodzenia dziecka jako imię... »
Groźny incydent

Groźny incydent

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony informacją obywatela logującego się na swój profil na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl o uzyskaniu... »
RPO i nielegalne odpady

RPO i nielegalne odpady

TAGI:
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony licznymi skargami obywateli dotyczącymi odpowiedzialności za porzucane odpady na prywatnych nieruchomościach,... »
Kradzież tożsamości

Kradzież tożsamości

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości (UD472). Projektodawcy przyświeca... »
Ożywienie rynku wynajmu mieszkań prywatnych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Ożywienie rynku wynajmu mieszkań prywatnych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony sytuacją na rynku mieszkaniowym zwraca uwagę na fakt, że znaczna część prywatnego zasobu mieszkaniowego nie... »
Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444)... »
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawił własne stanowisku we wskazanej materii. Zwracając... »
RPO interweniuje w sprawie dodatku węglowego

RPO interweniuje w sprawie dodatku węglowego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony wpływającymi zastrzeżeniami wobec sposobu wdrażania państwowych programów wsparcia dla osób ogrzewających... »
"W pułapce uwikłania"

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało oraz opublikowało... »
RPO interweniuje w sprawie podwyżek energii elektrycznej

RPO interweniuje w sprawie podwyżek energii elektrycznej

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony pismami wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych zawierającymi apel o pilne podjęcie działań... »
„Wsparcie seniora w środowisku”    komisja konkursowa    jednostki pomocy społecznej    świadectwo pracy    przeciwdziałanie przemocy w rodzinie    UOKIK    Krajowy Rejestr Zadłużonych    rada seniorów    
Zaniepokojony » 29 listopada 2023, 22:27

SKO

evelinaa94 » 29 listopada 2023, 15:54

Faktury

BeataG13 » 29 listopada 2023, 15:53

Asystent rodziny 2023