Archiwalne

ASYSTENT RODZINY – JEDNIODNIOWE SZKOLENIE ZAWODOWE

Akademia Nowy Horyzont zaprasza 9 lutego 2013 roku do Warszawy na kolejną edycję szkolenia \”Asystent rodziny\”. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat roli zawodowej i metod pracy asystenta rodziny oraz poznanie zasad udzielania wsparcia rodzinie i poszczególnym jej członkom.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Udział w szkoleniu jest odpłatny.

Adresaci szkolenia: psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, wszyscy zainteresowani pracą asystenta rodziny.

Czas: 10 godzin dydaktycznych.

Cena: 450 zł/osoba
(cena obejmuje: usługę trenerską, bazę lokalową, materiały szkoleniowe, całodzienny serwis kawowy).

Dla instytucji zgłaszających więcej niż jednego pracownika i studentów 10% zniżki.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA.

Osoby prowadzące to psycholodzy, praktycy, z wieloletnim doświadczeniem pracy w charakterze asystenta rodziny.

Przed kursem dostają Państwo materiały szkoleniowe wysyłane drogą mailową.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i zakłada aktywny udział uczestników.

Zakres tematyczny:

– Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
– Specyfika rodzin dysfunkcyjnych (uzależnienia, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, problemy wychowawcze).
– Funkcje i cele asystenta rodziny.
– Prowadzenie dokumentacji.
– Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z rodziną.
– Zawieranie kontraktu w pracy asystenta rodziny.
– Praca z oporem i motywowanie do zmiany.
– Formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.
– Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.
– Koordynacja działań służb społecznych.
– Interwencja kryzysowa w rodzinie.
– Rozwiązywanie relacji asystent-klient.

Ilość miejsc jest ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są
drogą elektroniczną pod adresem: [email protected]  
lub telefonicznie pod numerami telefonu:
604 529 813 lub 500 268 575

Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł na konto:
03 1030 0019 0109 8530 0033 3167 decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.
Pozostałą kwotę (250 zł), należy wpłacić do końca trwania kursu – warunek uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Akademia Nowy Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Dane firmy:
Akademia Nowy Horyzont
ul. Wąwozowa 6/166
02-796 Warszawa

NIP: 648-239-75-06

Rejestr Instytucji Szkoleniowej: 2.14/00267/2011

www.akademiahoryzont.pl

Listy polecające i rekomendacje naszych szkoleń znajdą Państwo na stronie:
http://www.akademiahoryzont.pl/rekomendacje,9.html

oprac. ops.pl angoc

Komentarze ASYSTENT RODZINY – JEDNIODNIOWE SZKOLENIE ZAWODOWE (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»