Archiwalne

ROEFS w Słupsku zaprasza na spotkanie animacyjne ”Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego”

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie animacyjne pt.: Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego, które odbędzie się w dniu 7 lutego br. w Bytowie.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie animacyjne pt.:

Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego,

które odbędzie się w dniu 7 lutego br. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie, ul. Młyńska 11, sala 28 w godz. 14.30 – 16.30.

Spotkanie dotyczy zawiązywania i funkcjonowania partnerstw lokalnych – czym jest partnerstwo lokalne, korzyści z zawiązywania partnerstw, etapy tworzenia partnerstw, rola partnerów i lidera partnerstwa.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości zawiązania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju na terenie miasta Bytów i powiatu bytowskiego. Poruszony zostanie także temat możliwych do realizacji działań partnerskich.

Przedstawiciel ROEFS zaprezentuje również informacje nt. konkursów PO KL na rok 2013, w tym promujących realizację projektów partnerskich.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy osoby, które zainteresowane są budowaniem lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju, realizacją partnerskich projektów i innych inicjatyw – przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, sektora biznesu, ale także grup nieformalnych, jak koło gospodyń wiejskich, klub seniora, klub wolontariusza, klub sportowy, lokalni liderzy i inne.

Realizacja projektów i innych inicjatyw w partnerstwie niesie ze sobą znaczną wartość dodaną, wyrażoną w efekcie synergii, wynikającym ze wspólnej realizacji zadań w projekcie, wypracowania wspólnego rozwiązania problemu oraz odejścia od fragmentarycznych i często nieskoordynowanych działań, podejmowanych przez różne podmioty na tych samych obszarach.

Projekty realizowane w partnerstwie przyczyniają się także do nawiązania współpracy między instytucjami i organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy, np. rynku pracy, integracji społecznej, sektora edukacji, pracowników i przedsiębiorstw, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się i rozwiązywania problemów.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu i przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej (skan zgłoszenia wraz z podpisem i pieczątką) na adres [email protected] lub faxem na numer (059) 841 32 61.

Serdecznie zapraszamy!


http://slupsk.roefs.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze ROEFS w Słupsku zaprasza na spotkanie animacyjne ”Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego” (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»