Archiwalne

Socjoterapia dzieci i młodzieży.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie
organizowane w dniach 16-17.02.2013
Temat: Socjoterapia dzieci i młodzieży
Czas trwania: 9:00-16:00
Liczba dni: 2

Termin: 2013-02-16, 2013-02-17
Temat: Socjoterapia dzieci i młodzieży.
Czas trwania: 9:00-16:00
Liczba dni: 2

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, raz studentów którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące socjoterapii. Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności wychowawcze w zakresie diagnozowania przyczyn i utrzymywania się zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych, w zakresie skutecznej integracji i pomocy terapeutycznej w przezwyciężaniu trudności w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Tematyka:

1. Teoretyczne podstawy socjoterapii. Cele socjoterapii:
– rozwojowe
– edukacyjne
– terapeutyczne
2. Formy i techniki socjoterapeutyczne.
3. Kształtowanie potencjału socjoterapeuty.
4. Trening umiejętności wychowawczych.
5. Trening interpersonalny.
6. Trening stymulowania zdolności twórczych.
7. Trening neutralizacji zachowań agresywnych.
8. Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży.
9. Rola środowiska społecznego w rozwoju dzieci i młodzieży.
10. Diagnoza socjoterapeutyczna.
11. Metody i techniki zajęć socjoterapeutycznych.
12. Trudne sytuacje podczas socjoterapii.
13. Przykładowe program socjoterapeutyczne.
14. Budowanie programów socjoterapeutycznych – ćwiczenia.

Osoba prowadząca: Beata Oleksy – psychoterapeutka, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z osobami indywidualnymi – dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami w podejściu psychodynamicznym. Specjalizuje się w terapii zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychosomatycznych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Ukończyła pedagogikę (specjalizacja: poradnictwo i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) a także Studium Doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim , prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując: w Specjalistycznym Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Eidos oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, szkolenia terapeutyczne organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krakowskie Centrum Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Fundację Dzieci Niczyje.

Koszt szkolenia: 500 PLN


Zapisy na szkolenie: www.dcp.wroclaw.ploprac. ops.pl angoc

Komentarze Socjoterapia dzieci i młodzieży. (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»