Newsy

Kryterium dochodowe w świadczeniach rodzinnych


Rząd negatywnie zaopiniował poselski projekt zmian w świadczeniach rodzinnych, zakładający podwyższenie kryterium dochodowego z 539 do 1000 zł dla wszystkich rodzin. Zdaniem Rady Ministrów proponowana nowelizacja ma braki merytoryczne i jest niemożliwa do sfinansowania przez budżet.

Świadczenia rodzinne: Nie ma pieniędzy na zmianę kryterium dochodowego


Posłowie zaproponowali podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych z 539 do 1000 zł dla wszystkich rodzin. Oznacza to rezygnację ze stosowania innego, podwyższonego kryterium dochodowego w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.


Obecnie kryterium dochodowe dla takiej rodziny wynosi 623 zł, a od 1 listopada 2014 r. będzie to 664 zł. W przypadku pozostałych rodzin jest to 539 zł, a od 1 listopada 2014 r. będzie to 574 zł.


Zdaniem rządu, dla poselskiej propozycji nie przedstawiono żadnego uzasadnienia, a świadczenia rodzinne są finansowane z budżetu państwa, co oznacza, że w obecnych realiach finansowych proponowana kwota nie może być zaakceptowana.


Dlatego też obecne rozróżnienie: na rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i pozostałe trzeba utrzymać i zachować dla nich osobne wysokości kryteriów dochodowych. Sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym jest trudniejsza, ponieważ ponoszą one dodatkowe wydatki na leczenie, rehabilitację, itp.


Zdaniem posłów należy też uzależnić wysokość zasiłku rodzinnego od dochodu osiąganego w rodzinie. Według nich wysokość zasiłku miałaby wynosić miesięcznie: 1) 300 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby uczącej się) nie przekroczy 700 zł, 2) różnicę między kwotą 1000 zł a wysokością dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochodu osoby uczącej się).


Zdaniem rządu, takie rozwiązanie komplikuje istniejący system świadczeń rodzinnych i wprowadza niesprawiedliwy sposób obliczania zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 700 zł, do takiej rodziny trafiałoby 300 zł – niezależnie od osiągniętego dochodu. Natomiast jeśli dochód rodziny przekroczy 700 zł – będzie to różnica między 1000 zł a osiągniętym dochodem. W praktyce oznacza to, że rodzinach lepiej sytuowanych (dochód w przedziale 701-1000 zł) zasiłek rodzinny będzie wypłacany w takiej wysokości, aby ich dochód na rodzinę z zasiłkiem wynosił 1000 zł.


Posłowie postulują również zastąpienie dokonywanej co 3 lata weryfikacji kryterium dochodowego i wysokości świadczeń rodzinnych – coroczną weryfikacją uwzględniającą poziom inflacji (z poprzedniego roku) i wysokość minimalnego wynagrodzenia. Obecnie kryteria dochodowe są weryfikowane co 3 lata przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z uwzględnieniem wyniku badania progu interwencji socjalnej.


Zdaniem rządu, poselska propozycja budzi wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim jest nie do zrealizowania w obecnej sytuacji budżetowej. Poza tym, w poselskim projekcie nie wskazano też sposobu uwzględniania inflacji i minimalnego wynagrodzenia. Tym samym nie jest jasne, w jaki sposób będą podwyższane zasiłki rodzinne i kryteria dochodowe do nich uprawniające, co godzi w konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa.


Zadaniem rządu, wskazana przez posłów kwota 11,6 mld zł, jako roczne wydatki na zasiłki rodzinne – została niedoszacowana i obliczona na podstawie błędnych danych. Niedoszacowanie wynika przede wszystkim z zaniżonej w połowie liczby dzieci w rodzinach z jednym dzieckiem oraz przeciętnych wysokości przyszłego zasiłku.Źródło: CIR, /aba/
www.samorzad.pap.pl
Serwis Samorządowy PAP

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wyższe kryterium w świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

15 stycznia 2020      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach...»
Nowe kryterium dochodowe POPŻ

Nowe kryterium dochodowe POPŻ

07 grudnia 2020      TAGI:         
Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy...»
Zmiany w świadczeniach

Nadchodzą duże zmiany w świadczeniach

23 marca 2020      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych...»
Kolejny projekt zmian w świadczeniach rodzinnych

Kolejny projekt zmian w świadczeniach rodzinnych

26 kwietnia 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych...»
ops-ops » 02 grudnia 2021, 20:49

Dokumenty do dodatku

anna anna anna » 02 grudnia 2021, 20:39

wywiad+ pomost

Gopsik2121 » 02 grudnia 2021, 15:51

dochód z gospodarstwa