Niepełnosprawni

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Poziom potrzeby wsparcia

Poziom potrzeby wsparcia

W dniu 28 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania... »
Ulga rehabilitacyjna a laptop

Ulga rehabilitacyjna a laptop

KIS coraz przychylniej spogląda na podatnika. Analizując treść obowiązujących przepisów podatkowych, przenosi je na grunt potrzeb społecznych, czego... »
Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej... »
Bezpłatny transport na wybory

Bezpłatny transport na wybory

Tylko do dzisiaj osoby uprawnione mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu... »
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024.

Ruszył nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024". Tylko do 15 września 2023 r. gminy i powiaty... »
Samodzielność-Aktywność-Mobilność – nowa odsłona

Samodzielność-Aktywność-Mobilność – nowa odsłona

Rosnące zainteresowanie dotychczasową formą programu Samodzielność-Aktywność-Mobilność skutkowało podjęciem decyzji o modyfikacji jego dotychczasowej... »
Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” nie do końca idealny

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” nie do końca idealny

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony skargami dot. realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, wystąpił do Prezesa... »
„Dostępność Plus”

„Dostępna przestrzeń publiczna”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosiły program „Dostępna przestrzeń... »
Niepełnosprawni pełnowartościowi

„Niepełnosprawni pełnowartościowi. Jak usprawnić rehabilitację i aktywizację osób z niepełnosprawnościami?”

W dniu 20 kwietnia o godz. 11.00 w centrali NIK odbędzie się debata pn. „Niepełnosprawni pełnowartościowi. Jak usprawnić rehabilitację i aktywizację... »
Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające – coraz więcej odpowiedzi

Ministerstwo wyjaśnia coraz więcej niuansów związanych z świadczeniem wspierającym. Na jego stronie internetowej zostały opublikowane odpowiedzi nazdające... »
Świadczenie wspierające - kolejne założenia

Świadczenie wspierające – kolejne założenia

Ruszyły pełną parą prace nad projektem ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, zgodnie z zapowiedziami,... »
Świadczenie wspierające - kolejne założenia

Baza asystentów osobistych

Fundacja Avalon, znana jako jedna z największych organizacji pozarządowych, pomagających osobom z niepełnosprawnościami, w odpowiedzi na sygnały odbierane... »
Samodzielność-Aktywność-Mobilność – nowa odsłona

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej wystosowała... »
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą problematykę opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi... »
Szkolenia z obsługi systemu iPFRON+

Szkolenia z obsługi systemu iPFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych począwszy od dnia 24 października 2022 r. rozpoczyna cykl szkoleń z obsługi systemu iPFRON+. Jego... »
„Aktywny samorząd”

„Aktywny samorząd” – ostatnie dni na złożenie wniosku

Tylko do końca sierpnia 2022 r. trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”. To szansa na pozyskanie dofinansowania sprzętu niezbędnego dla... »
Świadczenie wspierające

„Centra opiekuńczo-mieszkalne” ‒ nabór w toku

Nadal trwa nabór wniosków do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Swoje wnioski mogą składać gmina/powiat do właściwego miejscowo wojewody... »
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

RPO upomina się o asystenta osoby z niepełnosprawnościami

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony wpływającymi skargami dot. ograniczeń w zakresie osób mogących sprawować funkcję asystenta osoby z niepełnosprawnościami,... »
„Dostępność Plus”

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych oczami NIK

Powiatowe urzędy pracy podejmują działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wskazana materia stała się przedmiotem kontroli NIK.... »
RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

RPO o adopcji dzieci niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu skierowanym do Minister Rodziny i Polityki Społecznej wyraził swój daleko idący niepokój związany zproblematyką... »
kobiety w ciąży    MOPS Częstochowa    bon turystyczny    model animacji lokalnej    mZUS    Krajowy Rejestr Zadłużonych    Kodeks postępowania administracyjnego    aktywizacja osób starszych