Archiwalne

”Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej”


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: „Jak zorganizować dobrze funkcjonujący system wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. wraz z aktami wykonawczymi i nowelizacjami”. MIEJSCE SZKOLEŃ: KIELCE; KRAKÓW

Szkolenie nt.: „Jak zorganizować dobrze funkcjonujący system wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. wraz z aktami wykonawczymi i nowelizacjami”

08.04.2013r. – KIELCE
09.04.2013r. – KRAKÓW

WYKŁADOWCA:
doświadczony trener i szkoleniowiec. Główny specjalista w Wydziale Wsparcia Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji. Współpracownik naszej firmy.

GŁÓWNYM CELEM SZKOLENIA JEST: zapoznanie uczestników z rozwiązaniami w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. zmianami w zakresie organizacji i finansowania. Szkolenie ma na celu wskazanie jak zorganizaować dobrze i efektywnie działające systemy wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

OFERTA KIEROWANA JEST DO: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych szczebla gminnego i powiatowego , w tym min. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych instytucji zajmujących się organizacją szeroko pojmowanego wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

METODOLOGIA: Szkolenie prowadzone jest metodą wykładu, po skończonym wykładzie możliwa będzie dyskusja przedstawicieli różnych instytucji dotycząca tworzenia lokalnego systemu wsparcia rodziny oraz systemu pieczy zastepczej. Ponadto na zakończenie prowadząca będzie odpowiadała na pytania.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zadania gmin w zakresie wpierania rodziny.

2. Wspieranie rodziny- profilaktyka i praca z rodziną, jako podstawa działań systemowych
* Praca z rodziną; * Gminne programy wspierające rodzinę;
* Asystent rodziny;

3. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.
* Placówki wsparcia dziennego; * Rodzina wspierająca;
* Inne instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny;

4. Zasady finansowania dotyczące realizacji ustawy;

5. Gminne 3-letnie programy wspierania rodziny.

6. Współpraca instytucji na terenie gminy w zakresie organizacji wspierania rodziny.

7. Zadania powiatów w zakresie systemu pieczy zastępczej.

8. Piecza zastępcza.

9. Rodzinna piecza zastępcza
* Formy pieczy zastępczej; * Kwalifikacja rodzin zastępczych;
* Rodzina pomocowa; * Organizator pieczy zastępczej;
* Koordynator pieczy zastępczej; * Świadczenia dla rodzin zastępczych;

10. Instytucjonalna piecza zastępcza;
* Organizacja placówek opiekuńczo – wychowawczych
* Standardy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

11. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

12. Pomoc dla osób usamodzielnianych.
* Zasady udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom.

13. Zasady finansowania dotyczące realizacji ustawy.

14. Powiatowe 3- letnie programy rozwoju pieczy zastępczej.

15. Współpraca instytucji na terenie powiatu w zakresie organizacji systemu pieczy zastępczej.

16. Resortowe programy wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej jako możliwość pozyskania środków na realizacje zadań.


www.vademecum.org.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej” (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»