Archiwalne

Diagnostyka psychologiczna – zastosowanie w praktyce klinicznej testu osobowości MMPI

Szkolenie: Diagnostyka psychologiczna – zastosowanie w praktyce klinicznej testu osobowości MMPI www.dcp.wroclaw.pl Terminy: 2013-03-15
Temat: Diagnostyka psychologiczna – zastosowanie w praktyce klinicznej testu osobowości MMPI
Czas trwania: 9:00-16:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do psychologów chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie posługiwania się i interpretacji testu MMPI w swojej praktyce klinicznej oraz studentów ostatnich lat kierunku psychologia. Test MMPI – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości- stosuje się głównie w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).

Tematyka: PROGRAM:

1. Charakterystyka testu MMPI.
a) Powstanie testu,
b) budowa narzędzia,
c) zastosowanie testu MMPI.
2. Skale Kontrolne (Nie wiem, L,K,F).
3. Skale Kliniczne (Hipochondria, Depresja, Histeria, Psychopatia, Męskość/Kobiecość,Paranoja, Schizofrenia, Mania, Introwersja Społeczna). Interpretacja kliniczna skal.
4. Kodowanie profilu.
5. Wybrane wskaźniki:
a) Wskaźnik F – K – Wskaźnik Dysymulacji Gougha.
b) Wskaźniki psychotyczności profilu (Petersen).
c) Wskaźniki diagnostyczne Goldberga.
d) Wskaźniki różnicujące zaburzenia schizofreniczne i organiczne.
6. Dodatkowe wskaźniki MMPI-2.
a) wskaźniki wiarygodności
b) Skale dodatkowe.
7. Ogólne zasady interpretacji.
8. Analiza przypadków. Praktyczne zastosowanie testu MMPI.

Osoba prowadząca:
Agata Hensoldt-Jankowska – absolwentka psychologii (specjalizacja psychologia kliniczna) i filozofii, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych, grupy wsparcia dla ofiar przemocy, zajmuje się diagnozą psychologiczną i psychoedukacją. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, współpracuje z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet oraz bierze udział w realizacji projektów Wydziału Zdrowia UM Wrocławia.

Koszt szkolenia: 300 PLN

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Diagnostyka psychologiczna – zastosowanie w praktyce klinicznej testu osobowości MMPI (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»