Archiwalne

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dzieciom z FAS.

Szkolenie w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Terminy: 2013-05-10
Temat: Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dzieciom z FAS. Terminy: 2013-05-10
Temat: Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dzieciom z FAS.
Czas trwania: 9:00-16:00

Adresaci:
Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów którzy w swojej pracy stykają sie z problemem FAS, FAE, RAD oraz z trudnościami w diagnozie.

Tematyka:
1. Definicja zespołu FAS.
2. Metody diagnozy zespołu FAS.
3. Różnice pomiędzy zespołem FAS a ADHD.
4. Portret psychologiczny dziecka z zespołem FAS.
5. Zasady funkcjonowania dziecka z zespołem FAS.
6. Nauczyciel dziecka z zespołem FAS, cechy i potrzebne umiejętności.
7. Dziecko z zespołem FAS a odpowiedzialność.
8. Funkcjonowanie dziecka z zespołem FAS w życiu dorosłym.
9. Podstawowe założenia w pracy z dziećmi z FAS:
a) Ograniczanie nadmiernej stymulacji
b) Zmniejszanie nadwrażliwości sensorycznej
c) Konsekwencja
d) Stałość otoczenia
e) Polisensoryczność
f) Motywacja wewnętrzna
g) Zaburzenia przywiązania u dzieci z FAS
10. Metody terapii dziecka z zespołem FAS.
a) Terapia behawioralna
b) Kinezjologia edukacyjna
c) Neurostymulacja d) Metody relaksacyjne
e) Muzykoterapia
f) Choreoterapia
g) Socjoterapia
h) Zabawa
11. Zaburzenia fizjologiczne, charakterystyczne dla dziecka z zespołem FAS.
12. Pomoc dziecku z FAS w systemie edukacji
a) Formy pomocy
b) Podstawy prawne.

Osoba prowadząca: Dorota Werner – psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Pracuje z osobami indywidualnymi i rodzinami integrując podejście ericksonowskie i podejście systemowe. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania – anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej I terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin – Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje.

Koszt szkolenia: 300 PLN

www.dcp.wroclaw.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dzieciom z FAS. (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»