Newsy

Projekt dla pracowników służb społecznych – Zagrożenia cyberprzestrzeni


\”PI-PWP ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI – NOWE KOMPETENCJE PRACOWNIKA SOCJALNEGO\”. Pod wpływem mediów i technologii informacyjnych, zmieniają się tradycyjne postacie zagrożeń wywołujące dysfunkcje, patologie społeczne, a nawet wykluczenie społeczne. Dlatego też głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami i osobami potrzebującymi pomocy w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń. INNOWACYJNY PROJEKT „PI – PWP ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI – NOWE KOMPETENCJE PRACOWNIKA SOCJALNEGO”
Projekt współpracy ponadnarodowej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROKEKTU
Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń. Powstanie produktu pozwoli na uzupełnienie luki w istniejącym systemie kształcenia kadr służb społecznych o zagadnienia związane z cyberprzestrzenią.
Projekt przyczyni się do zwiększenia skuteczności realizowanej polityki socjalnej.

REALIZATORZY PROJEKTU
Realizatorami projektu PI – PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego są Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie (WSP TWP) oraz Rezekne Higher Education Institution na Łotwie.
http://warszawa.wsptwp.eu/
http://www.ru.lv/

OPIS PROJEKTU
Ostatecznym produktem projektu będzie program wydany w formie publikacji, w wersji papierowej oraz elektronicznej. To nowoczesne narzędzie w systemie kształcenia na odległość, oferowane przez WSP TWP w Warszawie będzie udostępniane w ramach oferty edukacyjnej i kursów dla pracowników socjalnych. Grupa docelowa zostanie wyposażona w nowe narzędzia i metody działania, co umożliwi zdobycie wielu przydatnych umiejętności. Oprócz tego realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia luki w zapotrzebowaniu na profesjonalnie przygotowanych pracowników socjalnych.

Produkt finalny będzie opierał się na doświadczeniu specjalistów biorących udział w projekcie, ich wiedzy merytorycznej, jak również uwagach zgłaszanych przez grupę docelową. Głównym założeniem innowacyjnego projektu jest to, że finalne rezultaty zostaną wykorzystane w praktyce. Co więcej produkt może przyczynić się do zwiększenia skuteczności realizowanej polityki socjalnej w Polsce i na Łotwie.

ADRESACI PROJEKTU
Użytkownicy – pracownicy instytucji kształcących kadry służb społecznych (pracowników socjalnych)
Odbiorcy – pracownicy służb społecznych

Użytkownicy, czyli osoby prowadzące zajęcia szkoleniowe, otrzymają nowe narzędzia w postaci innowacyjnego programu edukacyjnego w wersji papierowej i elektronicznej, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy. Odbiorcy, czyli osoby pracujące w zawodzie pracownika socjalnego, dzięki nowej metodzie i narzędziom będą mogły rozwiązać swoje problemy w obszarze niemożności zaoferowania dostatecznych rozwiązań pomocowych osobom, które doświadczyły problemów stwarzanych przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne.

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA OFICJALNĄ STRONĘ PROJEKTU:
http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/
lub NA FANPAGE: [ tutaj

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo apeluje o podwyżki dla pracowników socjalnych

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwróciła się do samorządów z apelem...»

,,Przepis na sukces” – szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami

30 listopada 2017      TAGI:      
Do 30.06.2018 r. na terenie Warszawy odbywać będzie się cykl szkoleń zaadresowanych...»

Minimalne standardy w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

21 maja 2018      TAGI:      
W dniu 14.05.2018r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy iPolityki...»

Likwidacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

14 marca 2017      TAGI:   
W dniu 27.02.2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27lutego...»

Kurator dla małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem

04 lipca 2017      TAGI:      
  Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie...»