Archiwalne

Warsztaty terapii zajęciowej w teorii i praktyce (…)


Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolskie konferencje integracyjno – szkoleniowe na temat: „Warsztaty terapii zajęciowej w teorii i praktyce – praktyczne aspekty funkcjonowania i finansowania. Kontrola działalności WTZ przez powiat.” oraz „Ocena wiarygodności rozmówcy – rozumienie komunikatów niewerbalnych i emocji”. MIEJSCA SZKOLEŃ: Bukowina Tatrzańska, Łeba
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolskie konferencje integracyjno – szkoleniowe w górach i nad morzem z udziałem wysokiej klasy ekspertów, znanych i cenionych wykładowców na temat:

„Warsztaty terapii zajęciowej w teorii i praktyce –praktyczne aspekty funkcjonowania i finansowania. Kontrola działalności WTZ przez powiat.”

„Ocena wiarygodności rozmówcy – rozumienie komunikatów niewerbalnych i emocji.”

MIEJSCA SZKOLEŃ

* Bukowina Tatrzańska
* Łeba

19 – 23.05.2013r. Bukowina Tatrzańska
16 – 20.06.2013r. Łeba

WYKŁADOWCY

ekspert w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, autor licznych publikacji, w tym książkowych, z tego zakresu. Problematyką osób niepełnosprawnych zajmuje się zawodowo ponad 10 lat. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

psycholog społeczny, terapeuta Terapii Poznawczo-Behawioralnej, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, prowadzi szkolenia z zakresu psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu i psychologii pracy. Znany i ceniony, wysokiej klasy terapeuta, trener. Autor licznych publikacji. Współpracownik naszej firmy.


PROGRAMY SZKOLEŃ:

I. „Warsztaty terapii zajęciowej w teorii i praktyce – praktyczne aspekty funkcjonowania i finansowania

1.Warsztaty terapii zajęciowej:
* cele działania warsztatu, * uczestnicy warsztatu,
* organizatorzy warsztatów, * zasady funkcjonowania warsztatu,
* sprzedaż wyrobów uczestników warsztatu, * formy rehabilitacji zawodowej uczestników warsztatu
* zasady finansowania warsztatu/ obowiązki powiatu w tym zakresie.

2. Kontrola działalności warsztatu terapii zajęciowej przez powiat.

3. Zasady przekazywania środków na dofinansowanie zadań w świetle przep. ustawy o finansach publicznych.

4. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków publicznych:
* zasady odpowiedzialności dysponenta środków, * zasady odpowiedzialności beneficjenta środków.

5. Ocena działalności warsztatów w świetle raportu Najwyższej Izby Kontroli.

6. Wsparcie indywidualne udzielane uczestnikom warsztatów:
* podstawowe uprawnienia osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania dofinansowania do:

a) likwidacji barier funkcjonalnych,
b) sprzętu rehabilitacyjnego,
c) uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

7. Kontrolowane wejście na rynek pracy uczestników warsztatów – możliwości organizacyjne jednostek prowadzących warsztaty.

Metodologia: Wykłady, Analiza sytuacji praktycznych, Ćwiczenia warsztatowe,

II. „Tworzenie prawidłowych relacji interpersonalnych i rozumienie komunikatów niewerbalnych

1. Techniki komunikacyjne
· Wykład wprowadzający
· Ćwiczenia na komunikację jedno- i dwustronną
· Ćwiczenia na aktywne słuchanie (otwieracze i zachęty, parafrazy, klaryfikację)
· Ćwiczenia na zadawanie pytań
· Mini wykład „Determinanty dobrej konwersacji”

2. Bariery utrudniające relacje międzyludzkie
· Wprowadzenie „Bariery w relacjach interpersonalnych”
· Ćwiczenia dotyczące barier w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
· Mini wykład „Bariery komunikacyjne”
· Test rozpoznający style komunikacji
· Ćwiczenia z odgrywaniem ról w parach (prezentacja określonych stylów)
· Mini wykład „Typu osobowości i temperamentu a różnice w komunikowaniu”
· Test temperamentu
· Ćwiczenia różnicujące zachowania osób w różnych sytuacjach społecznych
· Podsumowanie

3. Wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem
· Mini wykład na temat wypalenia zawodowego
* Sygnały wskazują na wypalenie zawodowe
* Fazy wypalenia zawodowego
* Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
· Stres a jakość naszego życia
* Wykład wprowadzający
* Dobre strony stresu (eustres)
* Negatywne strony stresu
* Rozpoznawanie symptomów stresu i radzenia sobie z nimi (model Lazarusa,Klausa i Bailey’a
* Film na temat stresu
* Techniki radzenia sobie ze stresem (ćwiczenia warsztatowe)
* Trening autogenny Schultza i progresywny Jacobsona
* Oaza spokoju
* Terapia śmiechem

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Warsztaty terapii zajęciowej w teorii i praktyce (…) (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Karolina914 » 25 lipca 2024, 13:27

świadczenie pielęgnacyjne

sisi » 25 lipca 2024, 12:43

usługi opiekuńcze

pracownik dmie2021 » 25 lipca 2024, 12:21

zapytanie wydatki

Agawik » 25 lipca 2024, 12:17

nadpłaty