Archiwalne

Szkolenie w terapii traum (straty i przemocy)

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego i Instytut Edukacji Ustawicznej zapraszają na kurs: „Praca z doświadczeniem traumy” w wymiarze 60 godzin dydaktycznych (5 dni x 12 godz. dydaktycznych), który odbędzie się w Łodzi w soboty: 17 września, 1 i 22 października oraz 5 i 19 listopada 2011r.

Szkolenie ma charakter doświadczeniowy, czyli uczestnicy będą uczyć się interwencji terapeutycznych w oparciu o osobiste zaangażowanie w proponowane zadania i ćwiczenia. Osoba prowadzącego szkolenie dr n. med. Marka Gajowego – psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii – gwarantuje wysoki poziom profesjonalny kursu.

Kluczowe zagadnienia:

1. Trauma jako przeżycie osobiste i zdarzenie systemowe
2. Współwystępowanie straty, przemocy i zaniedbania
3. Różne rodzaje przemocy i zaniedbania – wzajemne powiązania – adekwatne interwencje terapeutyczne
4. Role ofiary, krzywdziciela, obserwatora w sytuacji przemocy – adekwatne interwencje wobec pacjenta
w danej roli
5. Oblicza straty – jako trauma i element rozwoju wewnętrznego
6. Straty (rozstania, żałoba, straty okołoporodowe) – pomoc osobie w świetle jej systemu rodzinnego
7. Kontakt i rola relacji w terapii – specyfika pracy indywidualnej i grupowej
8. Terapeutyczna rola granic w pomocy dorosłym i młodzieży

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu w ramach doskonalenia zawodowego na drukach zgodnych z ministerialnymi wymogami, określonymi w Dzienniku Ustaw nr 31 z 2006r., poz. 216.

Całkowita odpłatność za 5 dni specjalistycznego szkolenia
wynosi 700 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie adresowanie do osób z wyższym wykształceniem magisterskim oraz posiadających już doświadczenie zawodowe w udzielaniu profesjonalnej pomocy psychospołecznej: pedagogów, pielęgniarek i psychologów, socjologów, a także lekarzy.

Przyjmowanie zgłoszeń:
– pod adresem: [email protected]
– telefonicznie pod numerem: 607 40 47 37

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie w terapii traum (straty i przemocy) (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»