Archiwalne

Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci i żałoby.

Zapraszamy na szkolenie wszystkie te osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej. Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów – szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych.

Program:

1. Charakterystyka kryzysu psychologicznego. Kryzys straty i żałoby.
2. Dynamika procesu żałoby w rodzinie.
3. Fazy procesu żałoby.
4. Reakcja na stratę u osób dorosłych i dzieci.
5. Objawy patologizacji procesu żałoby. Żałoba o przebiegu nietypowym – czynniki ryzyka i mechanizmy patologiczne.
6. Żałoba po śmierci samobójczej.
7. Żałoba po stracie nienarodzonego dziecka.
8. Model interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby.
9. Kryzys żałoby u prowadzącego interwencję.
10. Zasady budowania kontaktu z dzieckiem w interwencji kryzysowej w sytuacji żałoby, straty.
11. Dziecko w sytuacji straty rodziców, rodzice w sytuacji straty dziecka.
12. Zasady prowadzenia debriefingu. Zastosowanie, cele, procedury.
13. Terapia patologicznego procesu żałoby.
14. Kryzys nadchodzącej śmierci w wyniku choroby – przekazywanie informacji osobie chorej.

Prowadząca szkolenie: Natalia Wiśniewska – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, członek PTP. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, zajęcia psychoedukacyjne, treningi umiejętności, szkolenia. Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionym i ich rodzinami oraz DDA. Pracuje indywidualnie z osobami z zaburzeniami osobowości, problemami zaburzeń, lękowych, somatyzacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu – Oddział Dzienny, jako dyrektor merytoryczny Ośrodka Leczenia Uzależnień HORIZON, w Polskim Instytucie Szkoleń i Psychoterapii, Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Od 2005 prowadzi prywatną praktykę psychoterapii. Ukończyła psychologię o specjalizacji klinicznej dla dorosłych na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwijała również w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu oraz w Instytucie Eriksonowskim, Centrum Terapii Krótkoterminowej, obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Regularnie superwizuje pracę u superwizora PTP.

Terminy szkolenia: 22.06.2013
Godziny zajęć: 9:00-16:00
Cena: 300 zł

www.dcp.wroclaw.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci i żałoby. (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»