Newsy

Ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń do VI edycji konkursu ”Policjant, który mi pomógł”


Jeszcze tylko do 31 maja 2013 r. można zgłaszać kandydatury policjantek i policjantów do VI edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą \”Policjant, który mi pomógł\”. Plebiscyt organizowany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie \”Niebieska Linia\” Instytutu Psychologii Zdrowia ma za zadanie wyróżnić policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. VI edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą
\”Policjant, który mi pomógł\”Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań \”Razem Bezpieczniej\”.

Jeśli spotkali Państwo funkcjonariusza policji, który skutecznie pomógł w delikatnych i trudnych sytuacjach związanych z agresją w rodzinie, albo jeśli współpracują Państwo w organizacjach lub instytucjach z policjantami szczególnie zaangażowanymi w ochronę osób pokrzywdzonych przemocą domową, zgłoszenie wysłane na nasz konkurs może okazać się najlepszą i najprostszą formą podziękowania.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą (\”Niebieska Linia\”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2013 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia \”Niebieska Linia\”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2013 roku.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2013 roku, podczas obchodów Dnia Policji.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl 


oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 – wyniki konkursu

03 kwietnia 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Partnerstwo...»

„Senior +” 2018 – Wyniki konkursu

15 lutego 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu na dofinansowanie...»

„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 2017 – wyniki konkursu

13 kwietnia 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu „Oparcie...»

Wyniki konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 w Priorytecie 2 – Aktywne społeczeństwo

21 lutego 2017      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17.02.2017 r. ogłosiło wyniki...»

Rusza kolejna edycja konkursu dot. wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

21 czerwca 2017      TAGI:         
Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło...»