Ostatnie wolne miejsca na szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

Na trzech wydziałach Uczelni Korczaka trwa nabór na kolejne edycje szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

Rekrutacja jest otwarta na wydziałach w Katowicach, Olsztynie i Szczecinie. Planowane rozpoczęcie najbliższego szkolenia to jesień 2022 r., zjazdy obywać się będą raz w miesiącu. Czas trwania kursu to 265 godzin.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Specjalizacja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz chcieliby pogłębić wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej. Ukończenie specjalizacji, której program opracowany został według wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Czego się nauczysz?

Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną w codziennej pracy wiedzę z zakresu podstaw prawa, finansów publicznych oraz zarządzania placówką pomocy społecznej. Słuchacze zostaną profesjonalnie przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, instytucjach polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego, regionalnych ośrodkach polityki społecznej czy organizacjach pozarządowych.

Dlaczego Uczelnia Korczaka?

Uczelnia Korczaka jest liderem w zakresie kształcenia profesji społecznych. Tylko w ciągu ostatnich trzech latach uczelnia przeprowadziła m.in. szereg szkoleń specjalizacyjnych I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, szkolenia z organizacji pomocy społecznej oraz szkolenia dla Centrów Usług Społecznych w całym kraju. Rokrocznie mury Uczelni Korczaka opuszczają doskonale przygotowani do wejścia na rynek pracy absolwenci pracy socjalnej, a od roku 2022/23 prowadzimy także cieszące się ogromną popularnością studia podyplomowe z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej. Kadrę dydaktyczną Uczelni Korczaka stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej, a także praktycy zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej. Są nie tylko merytorycznie bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć, ale znają też poruszaną problematykę od strony zawodowej.

Jak zapisać się na szkolenie?

Więcej informacji o szkoleniu, w tym jego ramowy plan, znajdziesz tutajAby wziąć udział w rekrutacji na nadchodzącą edycję szkolenia, zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata. Koszt szkolenia to 3 220 zł. Płatność można rozłożyć na 2 lub 4 raty.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu:

Rekrutacja w Olsztynie: 885 806 138
Rekrutacja w Szczecinie: 573 337 655
Rekrutacja w Katowicach: 885 806 142

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

Komentarze Ostatnie wolne miejsca na szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kwoty wolne w górę

Kwoty wolne w górę

02 lutego 2023      TAGI:   
W dniu 26 stycznia Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje podwyższenie kwot wolnych...»

Świadczenia opiekuńcze w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Świadczenia opiekuńcze w świetle...»
NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

12 września 2023      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

20 lutego 2023      TAGI:   
Już w poniedziałek 20 lutego rusza kolejna edycja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...»