Archiwalne

Kraków. Szkolenia „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z zakresu ewaluacji, organizowanych w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie! Szkolenia odbędą się w Krakowie, pierwsze dwie grupy zaczynają zajęcia już 10 lipca 2013 r.

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa małopolskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli:

1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.,

3. organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., działających w sferze pomocy i integracji społecznej,

4. jednostek zatrudnienia socjalnego,

5. zakładów aktywności zawodowej,

6. warsztatów terapii zajęciowej,

7. i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby, które brały udział w szkoleniu „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”, zrealizowanym w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I” w 2010 r.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz warsztaty praktyczne. Jego celem jest
dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu ewaluacji, a także praktycznych umiejętności dotyczących projektowania ewaluacji oraz zlecania przeprowadzenia ewaluacji podmiotom zewnętrznym. Szkolenie trwa trzy dni (łącznie 24 godz. dydaktyczne), w tym 2 dni zajęć teoretycznych i 1 dzień warsztatów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu).

Program szkolenia, terminy, grupy oraz zasady rekrutacji na szkolenie znajdują się w serwisie internetowym Obserwatoriumoprac. ops.pl angoc

Komentarze Kraków. Szkolenia „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej” (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»