Archiwalne

Szkolenia finansowane z EFS – Model GSWB i Streetworking w środowisku ludzi bezdomnych

Partnerzy Zadania 4, projektu \”Standardy w Pomocy\” zapraszają do udziału w szkoleniach kadry pomocy społecznej, organizacji pozarządowych w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”.

Partnerzy Zadania 4, projektu \”Standardy w Pomocy\” zapraszają do udziału w szkoleniach kadry pomocy społecznej, organizacji pozarządowych w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”.

Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych:
• Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
• Streetworking w środowisku osób bezdomnych
1. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie, w zakresie standaryzacji w pracy z bezdomnymi.
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:
• tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie;
• realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością;
• wdrażania oraz rozwijania standardów zatrudniania i edukacji osób bezdomnych;
• edukacji zdrowotnej skierowanej do osób bezdomnych.
2. Streetworking w środowisku osób bezdomnych
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie standardu pracy metodą streetworkingu w środowisku osób bezdomnych.
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:
• celów jednostkowych i systemowych usługi streetworkingu
• usługi streetworkingu
• organizacji usługi streetworkingu
• zasobów związanych z usługą streetworkingu

Na realizację każdego bloku tematycznego przeznaczono 6 dni szkoleniowych podzielonych na 2 zjazdy po 3 dni, trwających łącznie 48 godzin.

Adresaci szkoleń:

Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej bezpośrednio zaangażowanych w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej w tym jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej. Rekrutacja obejmie także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Miejsce oraz termin szkoleń znajdują Państwo pod linkiem dla określonych województw na stronach partnerów odpowiedzialnych za realizację szkoleń w danym województwie.

• województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie:

Informacja o szkoleniach na stronie 

• województwo zachodnio-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie:

Informacja o szkoleniach na stronie 
 
• województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie:

Informacja o szkoleniach na stronie

• województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie:

Informacja o szkoleniach na stronie 

• województwo mazowieckie:

Informacja o szkoleniach na stronie
  

• województwo lubelskie, łódzkie, podlaskie: 

Informacja o szkoleniach na stronie

Prowadzący: Kadra trenerska składać się będzie z ekspertów-praktyków w tematyce poszczególnych standardów. Szkolenie prowadzić będą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji prac zespołów lub instytucji w zakresie odpowiadającym poszczególnym standardom wychodzenia z bezdomności.

Rekrutacja: Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo na ww. stronach internetowych partnerów projektu \”Standardy w Pomocy\”.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych

źródło: PFWB
oprac. ops.pll angoc 

Komentarze Szkolenia finansowane z EFS – Model GSWB i Streetworking w środowisku ludzi bezdomnych (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
gosia4 » 24 lipca 2024, 14:06

chorobowe a skończone 50 lat

mycha900 » 24 lipca 2024, 14:00

Powtórka z rozrywki ?

Klaudia3197 » 24 lipca 2024, 13:41

CZYSTE POWIETRZE

referent001 » 24 lipca 2024, 12:40

Nieprzedłużone orzeczenie