Newsy

Świadczenie pielęgnacyjne od lipca 2013r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że 30 czerwca 2013 r. wygasły z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenia te według nowych przepisów dotyczą wyłącznie rodziców, którzy rezygnują z pracy w związku z konieczną stałą opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. W dalszym ciągu za tych świadczeniobiorców odprowadzane będą składki na ubezpieczenia społeczne. Samo świadczenie – wraz ze specjalnym rządowym dodatkiem – wzrosło o 300 zł do łącznej kwoty 820 zł miesięcznie.


Każdy rodzic, który pobierał dotychczas świadczenie pielęgnacyjne, powinien niezwłocznie złożyć ponowny wniosek o jego przyznanie.


Poseł Marek Plura Przewodniczący Podkomisji ds. Osób Niepełnosprawnych dodaje: – Każdy uprawniony rodzic otrzyma wypłatę swojego świadczenia w lipcu, czyli nie będzie przerwy w jego przyznawaniu, jeżeli do 10 lipca wniosek zostanie złożony w ośrodku pomocy społecznej. Osoby, które zrobią to po 10 lipca, mogą otrzymać wypłatę w terminie lipcowym bądź wraz z sierpniowym świadczeniem.


Formularze wniosków dla rodziców są na ogół dostępne na stronach internetowych OPS-ów, MOPS-ów i MOPR-ów właściwych miejscu zamieszkania. Wystarczy je wypełnić, podpisać i dostarczyć do ośrodka. Nie ma potrzeby ponownego składania dokumentacji będącej załącznikiem do wniosku (np. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka itp.), jeżeli ta, którą posiada Ośrodek, jest jeszcze aktualna.


Powrót do dawnych regulacji


Dotychczas świadczenia pielęgnacyjne mogli pobierać także inni bliscy niebędący rodzicami, tj. członkowie rodziny opiekujący się dorosłą osobą niepełnosprawną. Od 1 lipca br. na podstawie ponownie składanych wniosków mogą oni starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, pod warunkiem, że rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczenie to, podobnie jak dotychczas, wyniesie 520 zł. Warunkiem jest także nieprzekraczanie kryterium dochodowego obowiązującego w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 623 zł miesięcznie. Jest to powrót do zasad sprzed trzech lat. Nowością jest fakt, że przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązkowe będzie przeprowadzanie wywiadu środowiskowego przez pomoc społeczną.

– Rozwiązanie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania nierzadkich przypadków nadużyć, kiedy przykładowy wnuczek na stałe studiujący w Warszawie brał państwowe pieniądze za fikcyjną opiekę nad babcią z Mysłowic – uzasadnia poseł Marek Plura. – W ten sposób pomagamy teraz tym, którzy są najubożsi, a jednoczenie zobowiązani do opieki nad bliskimi w ramach tak zwanego obowiązku alimentacyjnego, czyli dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz rodzice, których dzieci stały się niepełnosprawne już jako dorosłe.


– Wprowadziliśmy też tę możliwość w odniesieniu do opieki nad współmałżonkiem. We wszystkich tych relacjach ważne jest, aby udokumentować, że opiekun zrezygnował z pracy bądź nie podjął zatrudnienia, żeby móc zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Inaczej mówiąc: brak zatrudnienia musi rozpoczynać się w czasie, gdy osoba bliska ma już orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – dodaje poseł.źródło: www.niepelnosprawni.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Dobry start” opublikowany. Jak ubiegać się o świadczenie?

08 czerwca 2018      TAGI:      
W dniu 1 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja...»

Z orzecznictwa sądów administracyjnych – świadczenie wychowawcze a faktyczna opieka nad dzieckiem

Należy podkreślić, że wśród uprawnionych do ubiegania się o świadczenie wychowawcze...»

Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie – 4000 zł

04 stycznia 2017      TAGI:         
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”...»

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

17 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny ogłosiło program...»

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – spotkanie

12 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu...»