Newsy

Kolory Pomocy Społecznej w wakacje na dworcach

Co robi pracownik socjalny? Czym dla mnie jest pomoc społeczna? Od 10 lipca br. na Dworcu Centralnym w Warszawie można oglądać wystawę o pracownikach socjalnych testujących nowe standardy w pomocy społecznej w Polsce. Czy zaowocują zmianą Ustawy o pomocy społecznej?

Uśmiechnięte lub zamyślone twarze, młodzi pełni zapału do pracy i starsi, bardziej doświadczeni – wszyscy zaangażowali się w projekt w nadziei na zmianę na lepsze. „Pojawiła się okazja podjęcia działań w celu poprawy jakości pracy socjalnej, (…) więc naturalnym było, że włączyliśmy się w projekt” – mówi Józefa Grodecka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Wystawa pokazuje pozytywny wizerunek pracowników socjalnych, ich udział w rozwiązywaniu problemów społecznych w trudnych środowiskach. Wskazuje zmiany, jakie niesie ze sobą pilotażowe wprowadzanie nowych standardów do pracy ośrodków pomocy społecznej i ich znaczenie dla osób korzystających z systemu pomocy. Potencjalnie każdy z nas może znaleźć się w sytuacji wymagającej skorzystania ze wsparcia pracownika socjalnego. Powinno nam zależeć, żeby usługi pomocy społecznej były na jak najwyższym poziomie i to wszędzie, w małej czy dużej miejscowości.

Wg danych PKP w trakcie tygodnia przez Dworzec Centralny przechodzi niemal 62 tys. osób, a w miesiącach wakacyjnych ruch jeszcze się nasila. W okresie lipiec – październik wystawę zobaczymy na dworcach PKP w Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu a od 21.09 ponownie w Warszawie na Dworcu Wschodnim. Migawki z pracy pracowników socjalnych prezentowane są na dworcach z uwagi na demokratyczny charakter tych miejsc oraz stały przepływ tysięcy osób, a więc możliwość dotarcia z informacją o zmianach w pomocy społecznej do całego społeczeństwa.

Wystawę zainaugurowali Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Dariusz Kapusta, Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Na otwarciu można było spotkać uczestniczących w projekcie pracowników socjalnych z całej Polski. Przyjechali z najdalszych zakątków, aby zaakcentować konieczność zmian w systemie pomocy społecznej, wprowadzenia sprawdzonych przez siebie rozwiązań na stałe, jako standardów pomocy społecznej w Polsce. Podzielili się swoimi doświadczeniami z przedstawicielami samorządu, instytucji rządowych, organizacjami pozarządowymi oraz radnymi podczas otwarcia wystawy. Otwarcie poprowadził Michał Adamczyk, dziennikarz TVP.

Wystawę można oglądać w Warszawie w dniach 10-27 lipca na Dworcu Centralnym i od dnia 21 września do 5 października na Dworcu Wschodnim.

Na pozostałych dworcach w terminach:

27.07-10.08 w Poznaniu
10-31.08 we Wrocławiu
31.08-21.09 w Katowicach.

Cytaty bohaterów wystawy

Żyjemy w trudnym świecie, bardzo dynamicznym, bardzo szybko się zmieniającym. Łatwo jest zaobserwować jak wiele osób nie daje sobie rady z trudami czasu codziennego. Różnego rodzaju sytuacje związane np. z utratą pracy, z pogorszeniem stanu zdrowia powodują że nie radzimy sobie z tym emocjonalnie”. (Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracuje nad Standardami instytucji i usług pomocy społecznej)

Nie każdy jest bogaty. Nieprawdą jest, że mieszkańcy w blokach socjalnych to rodziny patologiczne. Absolutnie! Większość jest tych dobrych. Zresztą nie można człowieka przekreślać. Każdemu trzeba podać rękę”. (Mieszkanka osiedla socjalnego, na którym realizowany jest Standard Organizowania Społeczności Lokalne)

Jeżeli chodzi o społeczność lokalną, czyli tereny gdzie jestem pracownikiem socjalnym to nie jest łatwo. Wycofana, zamknięta, niechętna współpracy, twierdząca, że jest dobrze tak jak jest teraz i nie ma co zmieniać. To jest trudne zadanie, którego się podjęłam”.(Pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizuje Standard Organizowania Społeczności Lokalnej)

Projekt wypełnia lukę pomiędzy placówką a mieszkaniem wynajmowanym lub otrzymanym z zasobów gminy [….]. W momencie kiedy wszedł ten projekt była możliwość sprawdzenia czy te osoby dadzą sobie radę także poza placówkami”. (Pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmuje się Standardami pracy z osobami bezdomnymi)

Jako organizator społeczności lokalnej i jednocześnie pracownik ośrodka pomocy społecznej mam nadzieję, że inicjatywa rozpoczęta przez Stowarzyszenie CAL i partnerów będzie dalej w naszej instytucji propagowana i dzięki temu zmieni się ustawa o pracownikach socjalnych, co zmieni naszą pracę na lepsze”. (Pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizuje Standard Organizowania Społeczności Lokalnej)

Bardzo ważne dla nas jest, żeby poradnictwem specjalistycznym objęte były osoby z niepełnosprawnością, ponieważ zwykle było tak, że ośrodek pomocy społecznej czy powiatowe centrum pomocy rodzinie świadczyły pomoc stricte materialną. Natomiast człowiek ma też inne potrzeby”. (Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracuje nad Standardami instytucji i usług pomocy społecznej)

Praca socjalna pracowników w takich placówkach dla osób bezdomnych jest faktycznie pracą socjalną. Nie skupiamy swojej uwagi na dostarczeniu środków finansowych na żywność lub inne rzeczy. Pracownicy starają się nawiązać kontakt, tworzymy indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, motywujemy ludzi, organizujemy społeczność”. (Pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmuje się Standardami pracy z osobami bezdomnymi)oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Z orzecznictwa sądów administracyjnych – wspólne gospodarowanie na tle Ustawy o pomocy społecznej

Na gruncie Ustawy o pomocy społecznej ustawodawca definiuje rodzinę jako osoby spokrewnione...»

Projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Nie tak dawno na łamach portalu informowaliśmy o planach Ministerstwa Rodziny...»

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej zostanie zniesiona?

15 września 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej...»

Projekt zmian do ustawy o pomocy społecznej

05 września 2017      TAGI:      
W dniu 9 sierpnia 2017 r. do sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy...»

Społeczny monitoring osób potrzebujących pomocy

10 stycznia 2017      TAGI:         
Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz podczas konferencji prasowej w Biurze RPO poświęconej...»