Newsy

Toruń: Konferencja PSR

VI Ogólnopolska Konferencja poświęcona Podejściu Skoncentrowanemu na Rozwiązaniach pt. „Razem można więcej, czyli rzecz o współpracy”, odbędzie się w dniach 7-8 września 2013 roku w Toruniu.

Poprzednie spotkania przekonały i zachęciły przedstawicieli nurtu PSR w Polsce do organizacji kolejnej edycji konferencji – w myśl zasady „róbmy więcej tego, co działa”.

Wzorem ostatniej konferencji planowane jest dwudniowe spotkanie, które umożliwi uczestnikom skorzystanie nie tylko z przewidzianej oferty merytorycznej, ale także integrację różnych środowisk.

Dla tych, którzy po raz pierwszy mają okazję spotkać się z nurtem podejścia i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (ang. Brief Solution Focused Therapy) przypominamy, że początki tej metody sięgają lat 70-tych, kiedy to w roku 1978 zostało założone BRIEF FAMILY THERAPY CENTER w Milwaukee (USA). Głównymi założycielami oraz liderami TSR byli STEVE DE SHAZER i INSOO KIM BERG. Korzenie tego sposobu myślenia wywodzą się z praktyki Miltona Ericksona oraz niektórych metod pracy rozwijanych w Mental Research Institute w Palo Alto (USA). Jednak jej obecny kształt, nadany głównie przez Steve’a de Shazer oraz Insoo Kim Berg, zawiera nowe i specyficzne dla tego sposobu prowadzenia terapii treści. Jak mówią jej twórcy, głównymi konstruktorami tego modelu są ich klienci, od których można uczyć się tego, co działa!

Ponad trzydzieści lat rozwoju TSR przyczyniło się do upowszechnienia tej metody w wielu miejscach na świecie począwszy od Stanów Zjednoczonych i Kanady, poprzez Wielką Brytanię, kraje skandynawskie, Holandię, Australię, Koreę, jak również wiele innych krajów, w tym Polskę! W Europie propagowaniem tego nurtu zajmuje się Europejskie Stowarzyszenie Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association), które organizuje coroczne konferencje, finansuje projekty badawcze, itp.

PSR z pewnością nie może być traktowany, jako uniwersalny środek na wszelakiego rodzaju ludzkie problemy, jednak śledząc uważnie zakres stosowania tej metody w różnych ośrodkach na świecie widać wyraźnie, jak potrafi być pomocnym i użytecznym narzędziem w pracy z klientami doświadczającymi zróżnicowanych problemów! Metoda ta stosowana jest między innymi w pracy z osobami uzależnionymi od środków chemicznych, z osobami stosującymi i doznającymi przemocy domowej, z osobami z zaburzeniami odżywiania, z zaburzeniami nastroju, z objawami psychotycznymi, z PTSD, z ADHD, z tendencjami samobójczymi!

Oprócz szeroko rozumianej terapii, TSR praktykowany jest również w obszarze poradnictwa, edukacji, pracy socjalnej, kuratorskiej, a także w zarządzaniu zespołami pracowniczymi, czy też coachingu. TSR można wykorzystywać zarówno w pracy indywidualnej, pracy z parami, całymi rodzinami, jak i w pracy grupowej!

O specyfice tej metody stanowi wykorzystywanie tego, co już jest „zdrowe”, koncentracja na tym, co się sprawdza i jest zasobem w osobie i świecie klienta, pary, rodziny, czy też zespołu. Unika się w związku z tym tak powszechnego skupienia na problemach, diagnozowania zaburzeń, poruszania się w świecie psychopatologii. Zamiast tego praca koncentruje się na elementach zdrowia psychicznego, osiąganiu celów klienta, diagnozowaniu jego zasobów, a także na umiejętnościach klienta w radzeniu sobie z problemami, których nie można zmienić!

Więcej na temat PSR Konferencji [ tutaj ]

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdziecie Państwo
na stronie: www.wotuiw.torun.pl (zakładka Konferencja 2013),
która zostanie uruchomiona już wkrótce.

źródło: Tomek Świtek
Centrum PSR: www.centrumpsr.eu
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Toruń: Konferencja PSR (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ustawa o ochronie sygnalistów – konferencja

Ustawa o ochronie sygnalistów – konferencja

24 maja 2024      TAGI:   
W dniu 27 maja 2024 r. odbędzie się konferencja online organizowana przez Ministerstwo...»
Konferencja Polskie Zdrowie 2.0

Konferencja Polskie Zdrowie 2.0

18 września 2023      TAGI:      
W dniu 18 września w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się konferencja Polskie...»
Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie - konferencja

Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie – konferencja

27 maja 2024      TAGI:   
4 czerwca na Uczelni Łazarskiego odbędzie się konferencja pod nazwą „Czy KPO...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»