Newsy

Nowe standardy pomagania


Trzydniowa specjalistyczna konferencja \”W trosce o rodzinę – Standardy Usług w pomocy i integracji społecznej na rzecz rodziny\”, która w dniach 12 – 14 września odbywała się w Warszawie, zakończyła się dyskusją na temat wniosków i uwag płynących z dotychczasowej realizacji pilotażowego wdrażania Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej. Pani Krystyna Wyrwicka (MPiPS) poinformowała zebranych o stanie prac nad zmianami Ustawy o pomocy społecznej.

Nowa ustawa o pomocy społecznej

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia przez panią Krystynę Wyrwicką, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  aktualnego stanu prac nad zmianami do Ustawy o pomocy społecznej, co po zakończeniu prezentacji poddane zostało do dyskusji z uczestnikami konferencji – dyrektorami i pracownikami instytucji pomocy i integracji społecznej.

Dzień drugi konferencji został w całości poświęcony szczegółowemu zaprezentowaniu dotychczasowych wyników pilotażowego wdrażania Standardów pracy socjalnej z rodzinami z dziećmi i Standardów poradnictwa specjalistycznego z rodzinami z dziećmi. Wprowadzenia do sesji, poprzez przedstawienie doświadczeń i ogólnych wniosków z całości procesu pilotażu Standardów Usług i Modeli Instytucji, dokonała pani Alina Karczewska, główny specjalista merytoryczny Zadania 2, przy wsparciu trzech doradczyń merytorycznych Zadania 2 oraz dr hab. Ryszard Szarfenberg, przedstawiając obecnym zarys koncepcji ostatecznej wersji modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie.

Następnie uczestnicy konferencji zapoznali się z pięcioma różnymi przykładami pilotażowego wdrażania Standardów w oparciu o konkretny model realizacji: w PCPR w Koszalinie,  PCPR w Sanoku, PCPR w Myśliborzu, PCPR w Policach i MOPR w Toruniu. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali również prezentacji dyrektor ROPS w Szczecinie, dotyczącej m.in. możliwości współpracy PCPR i ROPS.

Materiały z konferencji – prezentacje prelegentów – udostępnione zostaną w tym tygodniu na stronie internetowej http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/index.php. Już teraz zachęcamy do ich lektury i przesyłania ewentualnych komentarzy.

Organizatorzy wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie dziękują uczestnikom za udział i merytoryczną dyskusję w trakcie konferencji.

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

O rodzinie i standardach pomagania 


źródło: http://standardypomocy.pl/aktualnosci.html
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – lista uzupełniająca

26 maja 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki uzupełniającego...»

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym…” – wyniki

15 lutego 2018      TAGI:      
„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja,...»

Praca tymczasowa – nowe przepisy

31 maja 2017      TAGI:   
Z dniem 1 czerwca wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie...»

POPŻ 2014 – 2016 – Podprogram 2016 – nowe kryteria

23 stycznia 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało „Wytyczne Instytucji...»

Standardy mediacji rówieśniczej

17 listopada 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka powołał interdyscyplinarny Zespół ds. opracowania standardów...»