Newsy

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Katowicach

Zakład Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach zaprasza Państwa do udziału w Konferencji Międzynarodowej \”WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W PRACY SOCJALNEJ: Działania pomocowe na rzecz rodzin dysfunkcyjnych\”. KONFERENCJA organizowana jest w dniu 29 listopada 2013 roku w budynku Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przy ulicy Katowickiej 27.

CELEM KONFERENCJI JEST:

– Dyskusja nad problemami współczesnej rodziny, nad przyczynami jej nieprawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie
 
– Dyskusja nad problematyką pracy socjalnej na rzecz rodzin dysfunkcyjnych

– Wymiana poglądów w zakresie problemów z jakimi spotykają  się pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej pracujący z rodzinami dysfunkcyjnymi

– Wymiana poglądów w zakresie problemów z jakimi spotykają  się pracownicy służby więziennej, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej  w zakresie pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej wobec osadzonych i członków ich rodzin

– Wymiana doświadczeń w zakresie realizowania zadań z zakresu  pracy socjalnej na terenie  placówek opiekuńczo-wychowawczych

– Podzielenie się doświadczeniami w zakresie możliwości realizacji zadań socjalno-wychowawczych na terenie szkół położonych w środowiskach poprzemysłowych

– Przedstawienie istotnych założeń pracy socjalnej wśród rodzin w  ośrodkach dla uchodźców

– Wymiana doświadczeń w zakresie działań socjalnych wśród społeczności romskiej

– Wydanie publikacji zawierającej omawiane kwestie i problemy oraz możliwości zaradcze

UCZESTNICY KONFERENCJI

Do udziału w konferencji zapraszeni są:

Przedstawiciele środowiska akademickiego zajmujący się problematyką pracy socjalnej rodzin z dysfunkcyjną,

Pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej,

Psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, personel medyczny,

Kuratorzy,

Funkcjonariusze służby więziennej mogących podzielić się swoimi doświadczeniami, propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia udziału w konferencji i abstrakty prosimy przesyłać do dnia 15  listopada 2013 roku WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: basianowak@onet.eu 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

1. Wieloaspektowe założenia pracy z rodziną dysfunkcyjną podejmowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej

2. Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w roli ucznia, możliwości pracy socjalno-wychowawczej na terenie placówek oświatowych.

3. Możliwości realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej wśród osadzonych i ich rodzin

4. Współpraca zakładów karnych i Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie przygotowania osadzonych do życia w społeczeństwie

5. Problemy niewydolności wychowawczej w rodzinach dysfunkcyjnych, podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej

6. Programy  socjalno-opiekuńcze realizowane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach dla uchodźców, wśród społeczności romskich

7. Praca socjalna wobec problemu, demencji starczej, choroby i śmierci w rodzinach dysfunkcyjnych

8. Formy współpracy organizacji kościelnych i instytucji państwowych w zakresie realizacji postulatów szeroko rozumianej działalności dobroczynnej na rzecz przeciwdziałania ubóstwu  wśród rodzinnych dotkniętych dysfunkcją

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

KONFERENCJA organizowana jest w dniu 29 listopada 2013 roku w budynku Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowic przy ulicy Katowickiej 27.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI50,00 zł (materiały konferencyjne, przerwy kawowe)

Koszty dodatkowe dla zainteresowanych:

Obiad: 20 zł
Publikacja pokonferencyjna: 200 zł

Płatność przelewem do dnia 13 listopada 2013 roku na konto uczelni (proszę o wpłacanie opłaty podstawowej 50 zł, jak również opłaty za publikację 200 zł, natomiast koszty obiadu będą rozliczane w dniu konferencji). 

źródło: Dr Rajmund Morawski, Katowice
http://katowice.wspkorczak.eu/
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Międzynarodowa Konferencja z okazji XX-lecia prawa ochrony danych osobowych w Polsce

11 października 2017      TAGI:      
W dniu 17 października 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8odbędzie...»

Konferencja – „Zainwestuj w prywatność. Przygotowujemy się do #RODO”

26 stycznia 2018      TAGI:      
W dniu 29 stycznia 2018 r. w Warszawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych...»

Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – konferencja

07 lutego 2017      TAGI:         
W dniu 14.02.2017 r. odbędzie konferencja organizowana przez GIODO oraz PAN w Pałacu...»

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania”

Konferencja, która odbędzie się 31 maja 2017 w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu...»

„Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych. Aspekty interdyscyplinarne” – konferencja

06 czerwca 2017      TAGI:         
W dniu 7.06.2017 r. odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego...»