Archiwalne

WYDATKI STRUKTURALNE W JST

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza na szkolenie: WYDATKI STRUKTURALNE JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO. Termin szkolenia: 6 grudnia 2013, Gdańsk, godz. 10-15 Program szkolenia:

I. Przepisy prawne obowiązujące w zakresie wydatków strukturalnych.
II. Podstawowe pojęcia:
• definicja wydatku strukturalnego;
• wydatki majątkowe w tym remonty i bieżące a wydatki strukturalne;
• projekty współfinansowane środkami pomocowymi a wydatki strukturalne.
III. Klasyfikacja wydatków strukturalnych:
• obszary tematyczne i kody wydatków strukturalnych;
• zasady klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych;
• sposób powiązania z klasyfikacją budżetową.
IV. Sposób obliczania i dokumentowania wydatków strukturalnych:
• realizowany cel lub zadanie jako podstawa kwalifikowania do wydatków strukturalnych;
• rola pracownika merytorycznego w klasyfikowaniu wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych.
V. Przykładowe wydatki strukturalne:
• w jednostkach oświatowych, m.in. przedszkolach, szkołach w tym szkołach wyższych;
• w jednostkach ochrony zdrowia, m.in. szpitalach, przychodniach, ośrodkach zdrowia. poradniach;
• w jednostkach pomocy społecznej;
• w urzędach gmin, miast, w starostwach powiatowych;
• w urzędach i jednostkach dysponujących funduszami celowymi(fundusz ochrony środowiska);
• w zarządach dróg;
• w zakładach gospodarki komunalnej (zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, transport miejski itd.);
• w urzędach pracy;
• w instytucjach kultury;
• ośrodkach sportu i rekreacji;
• w pozostałych jednostkach.
VI. Regulacje wewnętrzne w zakresie dokumentacji dotyczącej wydatków strukturalnych:
• jednolite zasady przygotowania i opisywania dokumentu źródłowego;
• plan kont;
• instrukcja obiegu i kontroli dokumentów.
VII. Zasady ewidencjonowania wydatków strukturalnych:
• w ewidencji bilansowej;
• w ewidencji pozabilansowe;
• korekty w ewidencji księgowej roku bieżącego i lat poprzednich.
VIII. Sprawozdanie budżetowe roczne Rb-WSa i Rb-WSb:
• zasady i terminy sporządzania sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb ;
• sprawozdanie jednostkowe Rb-WSa i Rb-WSb;
• eliminowanie przepływów wewnętrznych i wewnątrz – sektorowych – zbiorcze skonsolidowane sprawozdanie Rb-WSa i Rb-WSb;
• powiązanie sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb z pozostałymi sprawozdaniami budżetowymi;
• korekty do sprawozdań;
• odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb.
IX. Przykłady typów projektów według kodów i obszarów tematycznych klasyfikacji wydatków strukturalnych – zmiany wprowadzone aktualizacją z lutego 2011 r.

Szczegółowe informacje o szkoleniu: do pobrania plik PDF


Kontakt: Magdalena Piepke
Tel: 58 322 25 35, 506 546 362
E-mail: [email protected]
www.gdansk.frdl.pl

Komentarze WYDATKI STRUKTURALNE W JST (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»