Archiwalne

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza na szkolenie: PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO 2013. Termin szkolenia: 13 grudnia 2013, Gdańsk, godz. 10-15
Program:

1. Ustalanie dochodu podatkowego:
 wzór ustalania dochodu (straty) wynikający z Ustawy CIT;
 wynik bilansowy a wynik podatkowy;
 znaczenie „przejściówki” i zasady prawidłowego jej wypełnienia;
 najczęściej pojawiające się błędy w przejściu z wyniku podatkowego na wynik bilansowy, w tym dotyczące rozliczeń leasingu.
2. Przychód podatkowy – problemy praktyczne:
 moment powstania przychodu podatkowego, w tym rozliczenie udzielenia premii pieniężnej;
 rozliczenia okresowe a moment powstania przychodu;
 świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – zasady ustalania ceny rynkowej;
 przykłady nieodpłatnych świadczeń i ich rozliczeń: tooling, umorzone odsetki, użyczenie;
przedpłata a zaliczka.
3. Koszt uzyskania przychodu – problemy praktyczne:
 NOWA zasada rozliczania KUP od 2012 r. – problemy praktyczne na przełomie roku w przypadku faktur niezapłaconych;
 odpisy amortyzacyjne a nowe zasady ustalania KUP;
 podział na koszty pośrednie i bezpośrednie i znaczenie podziału dla ustalania wyniku podatkowego danego roku;
 rozliczanie bonusów, premii pieniężnej od obrotów – problemy praktyczne i konsekwencje podatkowe;
 Reprezentacja a reklama w 2013 r. – najnowsze orzecznictwo, w tym kawa, herbata dla kontrahentów, usługa gastronomiczna jako KUP, drukowane materiały informacyjne i reklamowe;
 wydatki nie stanowiące KUP – podstawowe grupy, w tym wierzytelności nieściągalne, podatek VAT,
 kary i odszkodowania.
4. Problemy praktyczne i ich rozliczenie przez podatnika
 NOWA ustawa o terminach zapłaty a skutki podatkowe: przedłużone terminy płatności a nieodpłatne
 świadczenie, nota odsetkowa podatkowo i bilansowa, odszkodowanie w wysokości 40 euro i jego rozliczenie;
 rozliczenie leasingu, w tym opłata wstępna jako KUP w 2013 r., podział leasingu na operacyjny i finansowy a ujęcie podatkowe i bilansowe;
 różnice kursowe podatkowe a bilansowe;
 praktyczne problemy związane z rozpoznawaniem różnic kursowych, w tym różnica kursowa od faktury krajowej, kurs faktyczny banku a kurs średni NBP, formy zapłaty a różnice kursowe.
5. Podstawa opodatkowania i obliczanie podatku dochodowego: zasady rozliczania darowizn rzeczowych i pieniężnych – wyłączenia, dokumenty formalne, zasady obliczenia podatku dochodowego; formy uproszczone wpłacania zaliczek na podatek dochodowy – zasady stosowania – korzyści i niebezpieczeństwa.
6. Zeznania roczne – zasady wypełniania i problemy praktyczne:
 najczęściej pojawiające się błędy w zeznaniach i deklaracjach;
 korygowanie zeznań i deklaracji;
 brak złożenia formularzy podatkowych a sankcje z tego tytułu;
 składanie zeznań i formularzy drogą elektroniczną – zasady i tryb postępowania;
 Zeznanie CIT – 8 i załączniki do niego, w tym zeznanie ST;
 Informacje ORD – W i ORD – U jako dodatkowe obowiązki informacyjne podatników wynikające z ordynacji podatkowej;
Rozliczanie nierezydentów – zeznania roczne CIT – 10Z i informacje IFT – zasady składania; e-kontrola podatkowa.

Szczegółowe informacje o szkoleniu: do pobrania plik PDF

Kontakt: Magdalena Piepke
Tel: 58 322 25 35, 506 546 362
E-mail: [email protected]
www.gdansk.frdl.pl

Komentarze PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»