Archiwalne

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2010 w JPS

Rachunkowość JPS w praktyce

Szkolenia odbędą się w dniach 28-30 listopada 2010 w Sopocie w Hotelu Europa*** oraz w dniach 5-8 grudnia 2010 w Zakopanem w "Bel-Ami".

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2010 roku w Jednostkach Pomocy Społecznej

Inwentaryzacja aktywów i pasywów, rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych wyników z przeprowadzonej inwentaryzacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), skarbników JST, kierowników JPS i innych osób zainteresowanych rachunkowością jednostek pomocy społecznej

Szkolenie prowadzą:

Ewa Koszela – Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk, prowadzący liczne szkolenia dla JPS i JST, Katowice

Agata Syguda – Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, Katowice

Szkolena odbędą się w dniach:
28-30 listopada 2010r. (niedziela-wtorek-3 dni) w Sopocie
Hotel Europa***
Al. Niepodległości 766, 81-868 Sopot (www.hotel-europa.com.pl)

5-8 grudnia 2010r. ( niedziela-środa 4 dni! ) w Zakopanem
Ośrodek Wypoczynkowy „Bel-Ami” ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
„Bel-Ami” położony jest 5 minut od Krupówek, w centrum Zakopanego a jednocześnie w zacisznym miejscu

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2010 roku w Jednostkach Pomocy Społecznej”

PROGRAM SZKOLENIA:

Prowadzenie Ewa Koszela

• Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
• Fundusz alimentacyjny – nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
• Uzgodnienie zapisów ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną.
• Rozliczenie i weryfikacja poniesionych nakładów inwestycyjnych
• Ustalenie stanu należności i zobowiązań, i odpowiednie ich rozpisanie w celu właściwego wykazania w odpowiednich wierszach formularza bilansu.
• Zasady umarzania należności i stosowania innych ulg, przedawnienia.
• Odpisy aktualizacyjne.
• Sporządzenie zestawienia obrotów i sald.
• Sporządzenie sprawozdania finansowego /bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki / oraz załączników do sprawozdania finansowego
• Zasady sporządzani w 2010 roku sprawozdań finansowych, jednostkowych i zbiorczych oraz terminy ich przekazania odpowiednim adresatom.
• Sprawozdanie łączne.
• Zamknięcie ksiąg rachunkowych i przeniesienie sald aktywów i pasywów do bilansu otwarcia roku następnego.
• Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za prawidłowe sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych.
• Typowe problemy i nieprawidłowości w zakresie omawianych zagadnień w tym odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Inwentaryzacja aktywów i pasywów, rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych wyników z przeprowadzonej inwentaryzacji

Prowadzenie Agata Syguda

1. Podstawy prawne inwentaryzacji oraz regulacje prawne dotyczące inwentaryzacji
2. Cele, funkcje i przedmiot inwentaryzacji.
3. Obowiązki i odpowiedzialność za inwentaryzację: kierownika jednostki i osób przeprowadzających inwentaryzację.
4. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji
5. Metody inwentaryzacji:
– spis z natury,
– weryfikacja,
– potwierdzenie salda.
5. Spis z natury z wykorzystaniem technologii informatycznej.
6. Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych.
7. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
8. Inwentaryzacja a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
9. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji.

Szczegóły z podziałem na dni
(różne dni w różnych miastach)
na stronie www.sps.org.pl  

Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2010 w JPS (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista