Archiwalne

DOFINANSOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PFRON

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza chętnych na szkolenie: DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PFRON W 2013 R. oraz PLANOWANE ZMIANY W 2014 R. ORAZ OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE WOBEC PFRON (DEKLARACJE I INFORMACJE). Termin: 18 grudnia 2013, Gdańsk, godz. 10-15

Program szkolenia:

1. DOFINANOWANIA DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – wybrane zagadnienia
a) Pracownicy, na których przysługuje dofinansowanie (rodzaje orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, równoważność orzeczeń, zbieg orzeczeń, potwierdzanie schorzeń szczególnych, „przekładanie” orzeczeń, interpretacja oznaczeń dotyczących schorzeń szczególnych znajdująca się na orzeczeniach wydanych przed 2003 r.)
b) Pracownicy, na których nie przysługuje dofinansowanie (ustalone prawo do emerytury a wcześniejsza emerytura, emerytura pomostowa, świadczenie przedemerytalne)
c) Warunki uzyskiwania dofinansowania ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 września i 1 grudnia 2012 r. ustawą z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012, poz. 986):

Nowe obowiązki, które musi spełnić pracodawca by otrzymać dofinansowanie z PFRON (omówienie sposobów wypłaty wynagrodzeń pracowników, które pozwolą na uzyskanie dofinansowania; jak postąpić w przypadku zajęcia komorniczego, potrącenia czy wypłaty zaliczek, by nie stracić dofinansowania, na jaki rachunek można przekazać wynagrodzenie), Definicja kosztów płacy, terminowość ich poniesienia i konsekwencje nieterminowych płatności, (w jakim terminie pracodawca musi opłacić składki ZUS i PIT-4), Ustalanie ciągłości orzeczeń w kontekście ubiegania się o dofinansowani (korekty w zakresie dofinansowań w sytuacji zaliczenia osoby niepełnosprawnej wstecz do stanu zatrudnienia (obowiązek czy uprawnienie) – dokładna analiza art. 2a ustawy o rehabilitacji– najnowsze interpretacje BON i PFRON), Ustalanie stanu zatrudnienia i wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji i rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008, Efekt zachęty ustalany metodą ilościową i jakościową – najnowsze stanowiska BON i PFRON

d) Warsztaty z wypełniania Wn-D, INF-D-P i INF-o-PP
2. ULGI WE WPŁATACH NA PFRON
a) Pracodawca uprawniony do udzielania ulg we wpłatach na PFRON – jak poprawnie wyliczyć 30% wskaźnik pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniami szczególnymi; czy do udzielania ulg konieczne jest posiadanie statusu zakładu pracy chronionej
b) Przedmiot kooperacji uprawniający do udzielania ulg – własna produkcja i usługa a podwykonawstwo czy outsourcing pracowniczy
c) Terminowe uregulowanie należności
d) Termin przekazania i wzór informacji o kwocie obniżenia
e) Sposób obliczenia wysokości ulgi – najnowsze stanowisko BON dotyczące sposobu ustalania wskaźnika wynagrodzeń
f) Ograniczenia możliwości skorzystania z ulgi
3. WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI WYPEŁNIANIA NOWYCH DRUKÓW DEKLARACJI I INFORMACJI
a) Warsztaty z wypełniania nowych druków informacji składanych przez pracodawców osób niepełnosprawnych do PFRON (INF-1, INF-2, INF-Z)
b) Warsztaty z wypełniania nowych druków deklaracji składanych do PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Fundusz (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEKR, DEK-Z, DEK-I-u,) – uwaga nowość – formularz DEK-I-u
4. OMÓWIENIE PLANOWANYCH NA 2014 R. ZMIAN W ZAKRESIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ
5. PYTANIA OD UCZESTNIKÓW

Szczegółowe informacje o szkoleniu: do pobrania plik PDF

Kontakt:
Magdalena Piepke
Tel: 58 322 25 35, 506 546 362
E-mail: [email protected]
www.gdansk.frdl.pl 

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze DOFINANSOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PFRON (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów

andzia2017 » 12 lipca 2024, 13:14

ZP - przedłużenie