Newsy

STANDARYZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH – NARZĘDZIA, METODY ORAZ PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z KLIENTEM

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZO w Częstochowie, jako pierwsze w Polsce STOWARZYSZENIE szkoli swoich pracowników z zakresu Standaryzacji Usług Opiekuńczych dla Osób Starszych w Miejscu ich Zamieszkania. Szkolenie odbyło się w dniach 14 i 15.12.2013r. W zajęciach uczestniczyło 89 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych w tym usługi specjalistyczne dla klientów PKPS ZO w Częstochowie.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Profesjonalne Centrum Rozwoju – Butterfly s.c z Częstochowy. Wysoki poziom szkolenia, zaangażowanie uczestniczek pozwoliło osiągnąć wysokie efekty.

Celem szkolenie było:

Rozwijanie umiejętności świadczenia usług opiekuńczych u osób starszych w miejscu ich zamieszkania zgodnie ze Standaryzacją.

Cele szczegółowe to:

– Przekazanie wiedzy na temat metod i narzędzi w pracy z klientem

– Rozwijanie umiejętności podmiotowego podejścia do klienta – wspieranie a nie wyręczanie

– Aktywizacja klienta poprzez dobór właściwych metod pracy

KORZYŚCI:

Uczestniczki szkolenia, poznały metody i narzędzia pracy zgodne z wprowadzanymi standardami pracy z osobą starszą w miejscu zamieszkania.
Pogłębiły wiedzę na temat aktywizacji osoby starszej. Poprzez aktywne ćwiczenia szkoleniowe doskonaliły swoje umiejętności w pracy z klientem i jego rodziną. Dowiedziały się, jak wpływać na przekonania klienta, oraz jego rodziny. Nauczyły się motywować klienta do podejmowania wyzwań. Poznały własne zasoby.

źródło: Sylwia, PKPS Częstochowa Facebook
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

III Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie

02 marca 2017      TAGI:         
W dniach 3 - 8 kwietnia odbywać się będzie III Tydzień Pracy Socjalnej organizowany...»

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o pracownikach socjalnych

04 września 2017      TAGI:      
Pani Minister wystąpiła do Burmistrzów/Wojtów/Prezydentów miast z pismem podkreślającym...»

Projekt zmian do ustaw dotyczących 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, KRD oraz pomocy społecznej

24 lutego 2017      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami...»

Uwaga konkurs! – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego...»

Konferencja naukowa „Środowisko i społeczność lokalna jako przestrzenie pracy socjalnej”

W dniach 19-20 października 2017 roku w auli Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,...»