Archiwalne

Szkolenie DODATEK ENERGETYCZNY

Zapraszamy na szkolenie organizowane w dniu 10 stycznia 2014 r. w Rzeszowie. Temat: \”DODATEK ENERGETYCZNY – od wniosku aż do wydania decyzji i jej wykonywania-zasady postępowania\”. (Centrum Kształcenia i Usług Finansowych, tel/fax 32 2517 629)

Program szkolenia:

Panel pierwszy – Wniosek w sprawie przyznania dodatku energetycznego

a) odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – spełnianie przesłanek przez wnioskodawcę: przyznany dodatek mieszkaniowy, umowa na energię elektryczną w tym liczniki przedpłatowe, zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii
b) ustalanie liczby osób w gospodarstwie domowym – stan z dnia złożenia wniosku oraz zmiany aż do dnia wydania decyzji DE, w tym zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym po wydaniu decyzji DE – nowy wniosek i zmiana decyzji
c) dane do wniosku – zakres informacyjny (żądanie wnioskodawcy) a wzory własne przygotowane przez jednostki w tym uzupełnianie wniosku – pułapki;
d) opłata skarbowa od wniosku w sprawie DE – ewentualne zwolnienie z opłaty art. 7 pkt5 UOS w tym skutki nieopłacenia wniosku – procedura postępowania z wnioskiem a kwestia art. 261 k.p.a
e) pełnomocnik strony, inna osoba w DM a inna w DE , zgon wnioskodawcy, wygaśnięcie DM
w trakcie postępowania w sprawie przyznania DE – pułapki prawne

Panel drugi – Decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego

a) składniki decyzji w sprawie DE – art.107 k.p.a – od daty aż do pouczenia
b) termin początkowy przysługiwania DE (1 stycznia 2014) a moment złożenia wniosku (styczeń , luty itd. ) – różne sytuacje związane z momentem złożenia wniosku (na przykład: wniosek DE w lutym i w lutym wniosek o DM, wniosek o DE w styczniu i wygaśnięcie DM w styczniu)
c) okres przysługiwania DE czy raczej „świadczenie bezterminowe”– problematyka praktyczna związana z DM (okres 6 miesięcy) a art.162 k.p.a
d) przykładowy wzór decyzji DE

Panel trzeci – Zmiana , uchylenie , stwierdzenie nieważności , wygaśnięcie decyzji DE

a) uchylenie i zmiana decyzji DE – kiedy na jakich zasadach
b) wygaśnięcie decyzji – kiedy i na jakich zasadach (art.162 k.p.a) – w szczególności: zgon wnioskodawcy, wygaśnięcie DM, zmiana miejsca zamieszkania, nowa umowa na energię elektryczną gdzie stroną nie jest wnioskodawca
c) przesłanki nieważności decyzji DE – kiedy i na jakich zasadach
d) decyzja odmowna w przedmiocie przyznania DE a umorzenie postępowania (art.105 k.p.a )

Panel czwarty – Wykonywanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego

a) problematyka zastosowania art.108kpa w DE – rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
b) zastosowanie art.130 § 4 k.p.a – decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron
c) termin wypłaty dodatku energetycznego i jego rola w wykonywaniu decyzji
d) sposób wypłaty – przelew, przekaz pocztowy, wypłata w kasie jednostki – moment złożenia stosownego oświadczenia
e) wyrównanie dodatku energetycznego – czy taka sytuacja jest możliwa ?
f) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT8c – opodatkowanie dodatku energetycznego a możliwość zwolnienia – „pomoc społeczna”
g) odsetki na rzecz wnioskodawcy za opóźnione wypłaty DE (przeterminowane wypłaty)

Panel piąty – upoważnienie Kierownika OPS na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)?

a) zasady wydawania decyzji – wzór
b) upoważnienie pracowników
c) skutki prawne upoważnienia Kierownika OPS na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie DODATEK ENERGETYCZNY (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»