Archiwalne

Szkolenie ”ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY”

Centrum Doskonalenia Kadr w Olsztynie serdecznie zaprasza pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej na szkolenie \”ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ASPEKTY PRAKTYCZNE, ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH. (W SZCZEGÓLNOŚCI NOWELIZACJE Z  2012 R.)\”

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY –
ASPEKTY PRAKTYCZNE, ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH.
(W SZCZEGÓLNOŚCI NOWELIZACJE Z  2012 R.)

Zmiany dotyczące wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (tzw. „metryczka”)

Wybrane zagadnienia z USTAWY z dnia 17 czerwca 1966 r. postępowaniu egzekucyjnym w administracji 


PROGRAM:1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255,                z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych (nowelizacje wraz z orzeczeniami). Najważniejsze zagadnienia nowelizacji ustawy w roku 2012.Stan prawny na 2012 r. :
·         Podstawowe zasady i definicje.·         Katalog dochodów utraconych/uzyskanych – jak sobie z tym poradzić, metodologia postępowania i obliczania wraz z przykładami.·         Gospodarstwo rolne – definicja – specyfika pojęcia, obliczanie dochodu, w tym zasady ustalania dochodu z gospodarstw rolnych dotkniętych powodzią, własność.·         Dodatki do zasiłku rodzinnego – szczegóły, wyjaśnienia, procedury.·         Świadczenie pielęgnacyjne – najtrudniejsze zagadnienia.·         Zasiłek pielęgnacyjny – to co należy wiedzieć.·         Przepisy dotyczące postępowania w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.·         Świadczenia nienależnie pobrane – odsetki, terminy, decyzje.·         Orzeczenia.


2.    Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1387 + nowelizacje).
Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                         w roku 2011.·         Realizatorzy.·         Decyzje.·         Organ egzekucyjny a organ właściwy.·         Postępowanie egzekucyjne w administracji.·         Zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym świadczenia nienależnie pobrane.·         Działania podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego.·         Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.·         Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) – problemy i ścieżki rozwiązań.·         Orzeczenia.
3.    Przedstawienie zagadnień związanych z wejściem w życie: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia              6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (tzw. „metryczka”)
4.    Wybrane zagadnienia dotyczące postępowania egzekucyjnego                        w administracji w związku z realizacją ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 Termin szkolenia: 28 czerwca 2012 r.  /czwartek/ w godz. 10.00 – 14.30
 Miejsce: Hotel Warmiński w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 1
 Cena: 299,00 zł od osoby + 23% VAT – kolejna osoba z tej samej instytucji otrzymuje 10% zniżki. Cena szkolenia dla podmiotów, które przedstawią oświadczenie, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, jest zwolniona z VAT.
Zgłoszenia: Pisemnie do dnia  25 czerwca 2012 r.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na naszej stronie internetowej:
                          www.centrum.entro.pl
Na życzenie druk zgłoszenia wysyłamy także faksem bądź drogą mailową.Zapraszamy!


 oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie ”ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY” (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»