Newsy         

Debata o profesjonalnym pomaganiu


Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowało dnia 27 stycznia 2014 roku w Warszawie debatę nt. wpływu projektowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej na program kształcenia do pracy socjalnej. Wśród uczestników debaty byli pracownicy socjalni z Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej – reprezentujący głos praktyków. O planowanych zmianach mówili przedstawiciele środowiska akademickiego – wykładowcy pracy socjalnej oraz Pani Dyrektor Krystyna Wyrwicka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W debacie – \”Wpływ projektowanych zmian w Ustawie o pomocy społecznej na programy kształcenia do pracy socjalnej\”, zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej – uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Była to pierwsza, od czasu przedstawienia przez MPiPS założeń do zmiany ustawy o pomocy społecznej – debata, w której uczestniczyła strona ekspertów reprezentujących środowisko akademickie oraz  przedstawiciel Ministerstwa w osobie Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej – Pani Krystyny Wyrwickiej, a także strona związkowa.

Spotkanie w imieniu UKSW otworzył Dr hab. Tadeusz Kamiński, który zachęcił do dyskusji na temat projektowanych zmian w ustawie z naciskiem położonym na aspekt przygotowania do zawodu pracownika socjalnego.

Następnie głos zabrała Prezes PSSPS Dr hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pani Anna Michalska, która w imieniu środowiska naukowego pytała przedstawiciela Ministerstwa o szczegóły założeń i wątpliwości co do sposobu nauczania kadr pomocy społecznej po wejściu w życie znowelizowanej ustawy.

W odpowiedzi – Pani Krystyna Wyrwicka (MPiPS), zaznaczyła że szczegółowe rozwiązania są przedmiotem prac Ministerstwa, a ostateczny ich kształt będzie wynikiem toczących się obecnie dyskusji. Zaznaczyła również, że nowe zaproponowane specjalizacje w zawodzie pracownika socjalnego są efektem przeformułowania celów pomocy społecznej m.in. na działania profilaktyczne oraz usługi socjalne.

Wiceprzewodniczący PFZPSiPS – Pan Paweł Maczyński podczas swojej prezentacji zwrócił uwagę na dotychczasowy brak szerokiego dialogu ze środowiskiem praktyków pracy socjalnej, który to dialog – jego zdaniem, powinien obejmować rzetelną informacje, konsultacje oraz negocjacje proponowanych zmian. Ponadto zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z nadania priorytetu działniom aktywizującym oraz interwencyjnym w pomocy społecznej. Reprezentant praktyków zwrócił również uwagę uczestników na pozorne oddzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w założeniach MPiPS, a także na ryzyko zlecania zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym bez zapewnienia odpowiedniej ich jakości, ciągłości realizowanych usług oraz uprawnień dla pracowników realizujących nowe zadania.

W drugiej części debaty głos zabrali obecni na sali przedstawiciele środowiska akademickiego, jednostek pomocowych oraz prelegenci. Podkreślano znaczenie wyższego wykształcenie pracowników służb społecznych (pracownicy socjalni, asystenci rodziny) na zwiększanie prestiżu zawodów pomocowych oraz profesjonalizację pomocy. Pojawiły się również głosy wzywające do zagwarantowania ścieżki awansu zawodowego pracownikom legitymującym się wyższym wykształceniem kierunkowym oraz do ustawowego określenia minimalnego poziomu zatrudnienia w jednostkach pomocowych dla pracowników socjalnych z takim wykształceniem lub specjalizacją. Zwrócono również uwagę na niewystarczającą rolę samorządów lokalnych w tworzeniu korzystnych warunków dla rozwijania profesjonalnej pomocy.

źródło: PFZPSiPS
www.facebook.com/federacja.socjalnych
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy demokracja socjalna ma przyszłość? Debata Fundacji Batorego

21 czerwca 2018      TAGI:      
W imieniu forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego serdecznie zapraszam na debatę publiczną:...»

Zmiany do ustawy o świadczeniach wychowawczych już opublikowane

W dniu 17.05.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie...»

Rekomendacje RPO w sprawie polityki senioralnej

17 maja 2019      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, działając w szeroko pojętym interesie seniorów, wystąpił...»

Federacja wzywa do udziału w strajku!

Jak wynika z zapowiedzi, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy...»

Federacja Związkowa spotka się z pracownikami socjalnymi

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zapowiedziała...»