Newsy         

Debata o profesjonalnym pomaganiu

Dr hab. Tadeusz Kamiński, który zachęcił do dyskusji na temat projektowanych zmian w ustawie z naciskiem położonym na aspekt przygotowania do zawodu pracownika socjalnego.

Następnie głos zabrała Prezes PSSPS Dr hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pani Anna Michalska, która w imieniu środowiska naukowego pytała przedstawiciela Ministerstwa o szczegóły założeń i wątpliwości co do sposobu nauczania kadr pomocy społecznej po wejściu w życie znowelizowanej ustawy.

W odpowiedzi – Pani Krystyna Wyrwicka (MPiPS), zaznaczyła że szczegółowe rozwiązania są przedmiotem prac Ministerstwa, a ostateczny ich kształt będzie wynikiem toczących się obecnie dyskusji. Zaznaczyła również, że nowe zaproponowane specjalizacje w zawodzie pracownika socjalnego są efektem przeformułowania celów pomocy społecznej m.in. na działania profilaktyczne oraz usługi socjalne.

Wiceprzewodniczący PFZPSiPS – Pan Paweł Maczyński podczas swojej prezentacji zwrócił uwagę na dotychczasowy brak szerokiego dialogu ze środowiskiem praktyków pracy socjalnej, który to dialog – jego zdaniem, powinien obejmować rzetelną informacje, konsultacje oraz negocjacje proponowanych zmian. Ponadto zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z nadania priorytetu działniom aktywizującym oraz interwencyjnym w pomocy społecznej. Reprezentant praktyków zwrócił również uwagę uczestników na pozorne oddzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w założeniach MPiPS, a także na ryzyko zlecania zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym bez zapewnienia odpowiedniej ich jakości, ciągłości realizowanych usług oraz uprawnień dla pracowników realizujących nowe zadania.

W drugiej części debaty głos zabrali obecni na sali przedstawiciele środowiska akademickiego, jednostek pomocowych oraz prelegenci. Podkreślano znaczenie wyższego wykształcenie pracowników służb społecznych (pracownicy socjalni, asystenci rodziny) na zwiększanie prestiżu zawodów pomocowych oraz profesjonalizację pomocy. Pojawiły się również głosy wzywające do zagwarantowania ścieżki awansu zawodowego pracownikom legitymującym się wyższym wykształceniem kierunkowym oraz do ustawowego określenia minimalnego poziomu zatrudnienia w jednostkach pomocowych dla pracowników socjalnych z takim wykształceniem lub specjalizacją. Zwrócono również uwagę na niewystarczającą rolę samorządów lokalnych w tworzeniu korzystnych warunków dla rozwijania profesjonalnej pomocy.

źródło: PFZPSiPS
www.facebook.com/federacja.socjalnych
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Debata o profesjonalnym pomaganiu (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»
Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

10 lipca 2024      TAGI:      
CERT Polska informuje o nowym sposobie oszustwa. Tym razem powstała nowa kampania...»
rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów

andzia2017 » 12 lipca 2024, 13:14

ZP - przedłużenie