Newsy      

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Ile warte są konsultacje?

polska_federacja_zwiazkowa_psips_logo

W dniu 14.02.2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało \”nową\” wersję założeń zmian w ustawie o pomocy społecznej. Nowa wersja założeń nie uwzględnia licznych krytycznych uwag zgłaszanych w trakcie przeprowadzonych ogólnopolskich konsultacji.

\”Mimo licznych uwag zgłoszonych przez inne ministerstwa i partnerów społecznych resort podtrzymuje najważniejsze zmiany…\” – Gazeta Prawna

W rozszerzonym dokumencie nie znalazły się podnoszone przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz inne organizacje związkowe, stowarzyszenia, niezależnych ekspertów, a także – co ciekawe przez Radę Pomocy Społecznej VII Kadencji – uwagi dotyczące m.in. konieczności realnego oddzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej, rezygnacji ze zmian nazewnictwa jednostek pomocowych, rezygnacji z wprowadzenia grupowego kontraktu socjalnego, rezygnacji z proponowanego trybu wprowadzania pomocy rzeczowej itd.

Czytając dokument nie sposób nie zadać pytania o celowość prowadzenia konsultacji społecznych, co do których zastrzeżenia PFZPSiPS zgłaszała już w ubiegłym roku, najpierw wskazując na ich \”papierowy\” charakter, a następnie dostrzegając pośpiech jaki zaczął im towarzyszyć.

Przykładem traktowania uwag naszego środowiska zawodowego oraz wpływu konsultacji na realne zapisy założeń, może być podniesiona w nich kwestia warunkowania świadczeń niepieniężnych od kryterium dochodowego (minimalnego dochodu socjalnego).

W pierwszej wersji założeń (06.09.2013 r.) pomysłodawcy zmian piszą: \”Minimalny dochód socjalny będzie wyliczany w zależności od liczebności rodziny, w ujęciu definicji pomocy społecznej oraz będzie on podstawą do: a) rozpatrywania uprawnień rodziny do korzystania z katalogu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz usług socjalnych\”.

W wyniku wniesionych zapytań i uwag co do ww. zapisu, Dyrektor Departamentu PiIS MPiPS pismem z dnia 28.01.2014 r. stwierdziła: \”W Założeniach pojawiło się określenie mało precyzyjne, bowiem tak jak do tej pory, w pomocy społecznej znajdą się usługi, z których będzie można skorzystać bez określania dochodu rodziny. Do nich będą należały np. interwencja kryzysowa, schronienie, czy też praca socjalna. W trakcie dalszych prac legislacyjnych treść Założeń w tym zakresie zostanie zmieniona.\”

I na koniec wersja założeń z dnia 14.02.2014 r. w tym temacie: \”Minimalny dochód socjalny będzie wyliczany w zależności od liczebności rodziny, w ujęciu definicji pomocyspołecznej oraz będzie on podstawą do: a) rozpatrywania uprawnień rodziny do korzystania z katalogu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz usług socjalnych.\”

Przeczytaj całą treść założeń z dnia 14.02.2014 r.
http://www.opsursynow-zzp.waw.pl/images/zalozenianowe.pdf

źródło: www.facebook.com/federacja.socjalnych
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowelizacja Kodeksu karnego – skuteczniejsza ochrona dzieci przed przemocą

28 marca 2017      TAGI:         
Dużymi krokami zbliża się nowelizacja Kodeksu karnego. Docelowo zakłada ona podwyższenie...»

Apel Rzeczników o przeprowadzenie kampanii społecznej

07 września 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich jak również Rzecznik Praw Dziecka zwrócili się do Prezes...»

Rozpoczynają się konsultacje społeczne programu „Za Życiem”

16 maja 2017      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu konsultacji...»

„Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 – wyniki konkursu

03 kwietnia 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Partnerstwo...»

RPO o darmowej pomocy prawnej

11 lipca 2017      TAGI:      
  Rzeczni Praw Obywatelskich donosi o prawdopodobieństwie nieskuteczności...»