Zmiana nazwy, to tylko koszty nowego szyldu i pieczątek?


Większe będą finansowe skutki zmiany nazw placówek pomocy społecznej, zapowiadanych w założeniach do zmian ustawy o pomocy społecznej. Koszty nowej \”tablicy\” – szyldu, banneru z nową nazwą, pieczątek, druków, stron internetowych, to jedno.

Koszty nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Drugie, to koszty związane z koniecznością zaktualizowania prawa, od lokalnych rozporządzeń, po korekty w kilku ustawach, w których pojawia się obecnie nazwa Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Będzie trzeba również zaktualizować wszelakie lokalne porozumienia, statuty, umowy z podmiotami Współpracującymi z OPS i PCPR, kiedy placówki te zmienią swoje nazwy. Do nowych realiów będą się musiały dostosować również wszystkie związki zawodowe, działające w strukturach likwidowanego OPS, MOPS, GOPS, PCPR. To samo w sprawach realizacji projektów unijnych. Zmiana nazewnictwa placówek realizujących zadania pomocy społecznej ma zgodnie z intencją twórców założeń do nowelizacji ustawy o pomomocy społecznej, zmienić postrzeganie OPS i PCPR jako biur wypłaty zasiłków i otworzyć czas nowej jakości pomagania, która nie będzie kojarzona z \”opieką społeczną\”.

Moim zdaniem, zmiana nazewnictwa będzie kosztowała więcej niż sugerują to pracownicy MPiPS. Postrzeganie pomocy społecznej w Polsce owszem zmieni – redaktorzy, dziennikarze będą mieli okazje do tworzenia artykułów, felietonów, reportaży o chaosie jaki wprowadziła zmiana nazewnictwa.

Andrzej Gocłowski
Redakcja OPS.PL


Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Ile warte są konsultacje?

Debata w MPiPS 

32 pytania do MPiPS 

źródło: info. własna
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zmiana nazwy, to tylko koszty nowego szyldu i pieczątek? (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE