Pomoc społeczna. Mity, realia, perspektywy


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w MOPS w Legnicy organizuje seminarium „Pomoc społeczna. Mity, realia, perspektywy”, które odbędzie się w Światowym Dniu Pracy Socjalnej – 18 marca 2014 r. w Legnicy w siedzibie Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” przy ul. Skarbka 9.

Inicjatorami seminarium są pracownicy socjalni, a jego celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej, przedstawienie perspektyw zawodu pracownika socjalnego oraz dylematów i problemów tej profesji. Uczestnikami seminarium będą pracownicy ośrodków pomocy społecznej, a także pracownicy innych służb społecznych, organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Dnia 18 marca br. będziemy obchodzić Światowy Dzień Pracy Socjalnej, którego przesłaniem w tym roku jest działalność pracowników socjalnych w kontekście społeczno-ekonomicznego kryzysu. Uznaliśmy, że jest to dobra okazja do promocji zawodu, przełamywania funkcjonujących stereotypów, ukazania roli jaką spełniają pracownicy pomocy społecznej – informują organizatorzy.

W trakcie seminarium przewidziano wystąpienia ekspertów zajmujących się problematyką pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce, m.in przedstawicieli uczelni kształcących pracowników pomocy społecznej. Głos w trakcie seminarium zabiorą również reprezentanci środowiska zawodowego pracowników socjalnych i pomocy społecznej, m. in. przedstawiciele Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Swoją obecność na seminarium potwierdziła Pani Joanna Staręga – Piasek, była wiceminister pracy, doradca społeczny Prezydenta RP, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Redakcja Portalu OPS.PL

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Pomoc społeczna. Mity, realia, perspektywy (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE