BEZPŁATNE SZKOLENIA – REWITALIZACJA SPOŁECZNA


REWITALIZACJA SPOŁECZNA – BEZPŁATNE SZKOLENIA skierowane do pracowników publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich do czerwca 2014 roku zrealizuje w dwóch etapach szkolenia i wizyty studyjne dla łącznie 350 uczestników projektu pt: „Rewitalizacja społeczna”.

Jego celem jest wypracowanie standardu działań o charakterze lokalnych partnerstw, łączącego różne metody i techniki pracy socjalnej, które staną się podstawą do wdrażania działań w ramach aktywnej integracji.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia lokalnych Programów Rewitalizacji Społecznej i inicjowania partnerstw na rzecz aktywnej integracji do udziału w:

SZKOLENIACH Z ZAKRESU INICJOWANIA I WDRAŻANIA PARTNERSKICH PROGRAMÓW REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ oraz WIZYTACH STUDYJNYCH

Więcej na ten temat na stronie:

www.cal.org.pl/uslugi-edukacyjne/oferta-szkoleniowa/rewitalizacja-spoleczna 

oprac. ops.pl amgoc

Komentarze BEZPŁATNE SZKOLENIA – REWITALIZACJA SPOŁECZNA (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE