Zasady ustalania, poboru, windykacji i rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Zapraszam Państwa na szkolenie nt. \”Zasady ustalania, poboru, windykacji i rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w świetle nowych przepisów o opłacie śmieciowej oraz Ordynacji podatkowej i ustawie VAT.” Miejsce: KRAKÓW.

Zapraszam Państwa na szkolenie nt. \”Zasady ustalania, poboru, windykacji i rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w świetle nowych przepisów o opłacie śmieciowej oraz Ordynacji podatkowej i ustawie VAT.”
26.03.2014r. KRAKÓW

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy prawne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
– ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– ustawa Ordynacja podatkowa
– ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
– ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
– ustawa o finansach publicznych
– ustawa Kodeks karny skarbowy
– ustawa o rachunkowości

2. Organ właściwy w sprawach dotyczących opłaty śmieciowej:
– tryb częstotliwość i wysokość opłaty śmieciowej
– prawne znaczenie art. 143 Ordynacji podatkowej oraz art. 39 ustawy o samorządzie gminnym(orzecznictwo sądowe)
– organ właściwy do podejmowania właściwych czynności w przypadku braku uiszczenia opłaty śmieciowej

3. Praktyka stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w sprawach dotyczących opłaty śmieciowej:
– samoopodatkowanie w zakresie opłaty śmieciowej- deklaracja jako podstawa realizacji obowiązku opłaty śmieciowej
– kto jest podatnikiem opłaty śmieciowej
– kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji w zakresie opłaty śmieciowej
– kiedy korekta deklaracji a kiedy nowa deklaracja
– weryfikacja danych zawartych w deklaracji – prawne mechanizmy kontroli, sposób postępowania zależny od rodzaju błędów
– czy należy weryfikować wszystkie deklaracje – czy istnieje graniczenie czasowe
– kiedy prowadzić kontrolę u podatnika opłaty śmieciowej
– kiedy należy wszcząć postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty śmieciowej – jakie czynności należy wykonać przed wszczęciem postępowania
– postępowanie w stosunku do zarządcy nieruchomości- kiedy konieczna decyzja
– szacunkowe określenie wysokości opłaty śmieciowej – podstawy prawne, jak stosować w praktyce
– co w sytuacji gdy w trakcie wszczęcia postępowania została złożona deklaracja w sprawie opłaty śmieciowej
– kiedy umorzyć postępowanie w sprawie określenia opłaty śmieciowej
– powstanie zaległości z tytułu opłaty śmieciowej
– odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozłożenie na raty- kiedy i na jakich warunkach je stosować
– przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. Przymusowe dochodzenie opłaty śmieciowej:
– specyfika opłaty śmieciowej a postępowanie egzekucyjne
– jakie czynności są konieczne przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego
– prawne możliwości skutecznej egzekucji

5. Czy istnieją prawne możliwości do wyegzekwowania obowiązku złożenia deklaracji

6. Pobór opłaty śmieciowej w trybie inkaso

7. Pytania, odpowiedzi, indywidualne konsultacje

www.vademecum.org.pl 

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zasady ustalania, poboru, windykacji i rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

agaGOPS1 » 22 lipca 2024, 12:32

ŚP do kiedy Tom pomocy:-)

majka1234 » 22 lipca 2024, 12:29

śp

nagdam » 22 lipca 2024, 12:04

zmiana kategorii zaszeregowania

agejszen92 » 22 lipca 2024, 11:44

do kiedy śp