BEZPŁATNE AUDYTY I DORADZTWO PRZY DOSTOSOWANIU SERWISU INTERNETOWEGO DO POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PFRON oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza Ośrodki Pomocy Społecznej do skorzystania z audytu serwisu internetowego instytucji pod kątem dostosowania do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnością.

W ramach naszego projektu, mamy jeszcze wolne miejsca dla Ośrodków Pomocy Społecznej.

Obowiązek posiadania serwisu dostępnego dla osób niepełnosprawnych wynika z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

W ramach projektu pomagamy w dostosowywaniu serwis www, zgodnie z tym Rozporządzeniem. Nie tylko wskazujemy bariery i błędy w serwisie, ale również doradzamy jak te błędy usunąć.

Zachęcamy wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej do udziału w tym projekcie.

Dokumenty rejestracyjne :
http://dostepnestrony.pl/dolacz-do-projektu/

Deklarację uczestnictwa w projekcie należy wypełnić i przesłać na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
z dopiskiem „Dostępne strony II – zgłoszenie do projektu”

W przypadku jakichkolwiek trudności z pobraniem lub wypełnieniem dokumentów, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected].

Strona internetowa: www.dostepnestrony.pl 

oprac. ops.pl angoc

Komentarze BEZPŁATNE AUDYTY I DORADZTWO PRZY DOSTOSOWANIU SERWISU INTERNETOWEGO DO POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE