Pracownicy wobec projektowanych zmian


W trakcie swojego wystąpienia na seminarium \”Pomoc Społeczna. Mity, Realia, Perspektywy\”, zorganizowanym w Światowym Dniu Pracy Socjalnej (18 marca 2014) w Legnicy, Przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej Jerzy Gilewski omówił temat ”Pracownicy socjalni wobec projektowanych zmian w systemie pomocy społecznej”. 

Przewodniczący stwierdził, że Federacja popiera racjonalne i potrzebne zmiany w pomocy społecznej. Następnie odniósł się do założeń projektowanych zmian, które we wrześniu 2013 przyjęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawił działania Federacji w tej sprawie:  ogólnopolską pikietę, korespondencję, debatę i spotkania z Ministerstwem. Pomimo wielu zastrzeżeń i negatywnych opinii, zgłoszonych do projektu przez różne organizacje społeczne, zawodowe i pozarządowe, Ministerstwo opublikowało w lutym 2014 ponownie tą samą wersję założeń, w której nie uwzględniło wyników tych „konsultacji”. Wobec braku autentycznego dialogu społecznego w tak ważnej sprawie Federacja skierowała do Ministra Pracy i Polityki Społecznej,  z powiadomieniem Premiera i Prezydenta oraz mediów, list otwarty, z którym przewodniczący zapoznał uczestników seminarium.


Wiecej na ten temat w serwisie ops.pl

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Ile warte są konsultacje? 

Zmiana nazwy, to tylko koszty nowego szyldu i pieczątek? 

źródło: PFZPSiPS
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE