Głos w sprawie zmian w ustawie o pomocy społecznej


LIST OTWARTY Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej ws. projektowanych zmian w systemie pomocy społecznej w Polsce. List adresowany jest do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Został wysłany również do wiadomości Prezydenta RP i Premiera Rządu RP oraz Mediów w Światowy Dzień Pracy Socjalnej – 18 marca 2014 r.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

List otwarty i zapytanie w sprawie zmian

W dniu 18.03.2014 r. (Światowy Dzień Pracy Socjalnej), w trosce o profesjonalny wymiar pracy socjalnej oraz w związku z planowanymi zmianami w ustawie o pomocy społecznej, które niewątpliwie będą miały wpływ na działalność pomocową w Polsce – Federacja – w liście otwartym skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej – podsumowała dotychczasowy przebieg konsultacji ad. procedowanych założeń. List jest również adresowany do Prezydenta RP, Premiera RP oraz mediów.

Nasza organizacja zwraca w szczególności uwagę na niepokojący nas i zauważalny obecny pośpiech w konsultowaniu tak ważnego dokumentu, pomimo że przez ok. rok MPiPS, prowadziło bardzo ograniczony i sprowadzający się wymiany korespondencji \”dialog\”. Pod znakiem zapytania stawiamy również istnienie realnego wpływu głosu oraz uwag wniesionych przez ekspertów i praktyków, na tworzone prawodawstwo.

Osobno, jednak w tym samym dniu i pozostając w temtyce założeń zmian do ustawy o pomocy społecznej, PFZPSiPS zadała Ministrowi pubiczne pytanie o prowadzenie przez pracowników MPiPS, pracujących nad ww. założeniami, komercyjnych szkoleń z zakresu obejmującego planowane zmiany w ustawie. Nie przesądzając powyższego, ale biorąc pod uwagę przejrzystość tworzenia aktów prawnych oraz w związku z sygnałami docierającymi do Federacji – postanowiliśmy wyjaśnić powyższą kwestię.

List Otwarty
http://www.opsursynow-zzp.waw.pl/images/list_otwart.pdf 

Pytanie do Ministra
http://www.opsursynow-zzp.waw.pl/images/pytanie_szkolenia

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Pracownicy wobec projektowanych zmian
 
źródło: PFZPSiPS
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Głos w sprawie zmian w ustawie o pomocy społecznej (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE