Procedura antymobbingowa do poprawki

Związek zawodowy działający w warszawskim OPS Ursynów, w związku z wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora OPS Ursynów, \”nową\” wersją wewnętrznej polityki przeciwdziałania mobbingowi oraz wobec zastrzeżeń co do zgodności ww. przepisów z prawem – zdecydował o podjęciu działań mających na celu rozstrzygnięcie wskazanych kwestii przez instytucje zewnętrzne.

Podnoszone przez organizacje związkową wątpliwości dotyczą m.in.:


– pozaustawowego pozyskiwania przez pracodawcę danych wrażliwych, a dotyczących statusu przynależności związkowej pracowników, przy okazji ich kandydowania oraz uczestniczenia w pracach komisji antymobbingowej;


– braku jasno określonego w procedurze uprawnienia pracowników do wglądu w całość dokumentacji ich dotyczącej, a tworzonej w ramach postępowania o podejrzenie stosowania mobbingu;


– braku jasno określonego przez pracodawcę celu i podstawy prawnej zbierania danych dotyczących pracowników w ramach postępowania o mobbing;


– ograniczeniu procedury do reakcji na zjawisko moobingu, bez wdrożenia działań profilaktycznych zgodnie z Kodeksem pracy;


– podejrzenia nierównego oraz dyskryminującego traktowania w dostępie do kandydowania w przedstawicielstwie pracowników.


Więcej na ten temat na stronie ZZP OPS URSYNÓW 

źródło: www.opsursynow-zzp.waw.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Procedura antymobbingowa do poprawki (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE