Szkolenie DODATEK ENERGETYCZNY I MIESZKANIOWY

Serdecznie zapraszamy na szkolenie \”DODATEK ENERGETYCZNY ORAZ DODATEK MIESZKANIOWY – KWARTALNE PODSUMOWANIE\”. Szkolenie odbędzie się w LUBLINIE w dniu 07.04.2014r
Program szkolenia:

DODATEK ENERGETYCZNY

1. Definicja odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej (pułapki interpretacyjne zawarte w definicji)
2. Gospodarstwo domowe – liczba osób w gospodarstwie i ich potencjalna zmiana – pułapki;
3. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego oraz jego weryfikacja w tym zagadnienie bezprzedmiotowości (art.105 kpa) i ewentualne braki formalne w rozumieniu art.64kpa (pułapka) kwestia bezzasadności (decyzja odmowna);
4. Dodatek mieszkaniowy przy realizacji prawa do dodatku energetycznego: zawieszenie dodatku mieszkaniowego; zwrot dodatku mieszkaniowego, uchylenie, zmiana decyzji ;
5. Śmierć wnioskodawcy – przed wydaniem i po wydaniu decyzji administracyjnej, w tym zagadnienie dodatku energetycznego jako świadczenia o charakterze osobistym – co i jak;
6. Decyzja przyznająca dodatek energetyczny („okres przysługiwania dodatku energetycznego”) oraz dodatki od kwietnia 2014 ;
7. Dopuszczalność zmiany wysokości dodatku energetycznego (zmiana liczby osób w gospodarstwie wnioskodawcy) – czy można dokonać zmiany w trybie art.163 kpa .

DODATEK MIESZKANIOWY

1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu w tym nietypowe przykłady prawa do „lokalu” – przykłady i związane z nimi pułapki prawne ( „przegrane” przed SKO i WSA ) ;
2. Pojęcie dochodu rodziny i sposoby jego ustalania w zależności od źródła dochodów w tym przykłady nietypowych źródeł – przykłady ( dodatek a zasiłek , gospodarstwo rolne , ustroje majątkowe małżeńskie oraz majątek osobisty a dochody , nadpłata , umowy przysparzające , zwolnienie z długu i inne) ;
3. Gospodarstwo domowe ( jego skład ) oraz prawo do zamieszkiwania a „czasowe” przebywanie poza miejscem faktycznego zamieszkiwania ( areszt , całodobowe placówki opieki , akademiki , hospicja , zarobkowa turystyka zagraniczna i inne sytuacje ) – przykłady i pułapki prawne ;
4. Definicja i rodzaje wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych w tym przykłady nietypowych wydatków – pułapki prawne ;
5. Ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego ;
6. Zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego w celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego w świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obowiązującego od dnia 22 czerwca 2013r. – jak przeprowadzić wywiad środowiskowy zgodnie z procedurami oraz dokumentacja z nim związana – pułapki i przykłady (termin proponuje wnioskodawca ??? , jak stosować KPA ) ;
7. Zagadnienie rażącej dysproporcji – odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego.
8. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego – zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 32 2517 629.

oprac.ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie DODATEK ENERGETYCZNY I MIESZKANIOWY (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Mixonek1 » 20 lipca 2024, 23:09

Akcesoria termoaktywne idealne na prezent

raffas » 20 lipca 2024, 12:28

dodatek samotna matka

oiranda » 19 lipca 2024, 20:36

Erotyczne Spotkania