DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA A NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Zapraszamy na szkolenie pt. DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA A NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA OD STYCZNIA 2014 ROKU – KOMPLEKSOWE ROZLICZENIA W OPS. Miejsce: LUBLIN 08.04.2014
1. Przypis na koncie 221 w powiązaniu z kontem 720 i 750, przypis na koncie 221 w powiązaniu z kontami 720 i 225- przykłady.
2. Przypis dłużnika alimentacyjnego a ustalenie OWD – zasady stosowania art.21 KPA
w związku z art.2 pkt9 FA– wpływ na poprawne ustalenie OWD dla 20% – orzecznictwo WSA oraz NSA – pobyt w zakładzie karnym , sanatorium czy w innej instytucji o podobnym charakterze jak i za granicą- przykłady.
3. Nienależnie pobrane świadczenia i ich rozliczanie;
a) zwroty w tym samym roku (Rb-27s kiedy);
b) zwroty z lat ubiegłych (dochody do RB-27s oraz wydatki w Rb-28s w gminie);
c) kiedy dochód i jaka sprawozdawczość – przykłady (kiedy Rb-27zz a kiedy nie i co wykazywać od 2014 roku ;
d) schematy księgowe rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń (konto 240 , konta zespołu 4 i zespołu 7 .
4. Wpłaty na rzecz osoby uprawnionej do alimentów dokonywane przez dłużnika
alimentacyjnego i ich wpływ na stan i rozliczenie zobowiązania dłużnika alimentacyjnego;
5. Zasady dokonywania odpisów na koncie 720 w związku z kontem 221 odnośnie dłużnika
alimentacyjnego (decyzja administracyjna – przykłady);
6. Odpisy aktualizujące należności – konto 290 w wersji z kontem 720 i 750 jak w wersji
z kontem 225 – prezentacja rozliczeń odpisów aktualizujących
7. Umorzenie , rozłożenie na raty , odroczenie terminu – zasady ujęcia księgowego – prezentacja w przykładach – w wersji kont zespołu 7 oraz konta 225 a sprawozdanie Rb-27s oraz Rb-27zz ;
8. Rozliczanie wpłat uzyskanych od komornika skarbowego – przykłady
9. Potrącenia oraz rozliczanie nienależnie pobranych świadczeń – przykłady oraz prezentacja w Rb-27s oraz w Rb-27zz w tym operacje na rachunku bankowym konto 130 dla potrzeb sprawozdawczości ;
10. Nowa sprawozdawczość budżetowa a dłużnik alimentacyjny – Rb-27s (zaległości płatne
w ratach – pułapka) , Rb-27zz (zgodność paragrafów z RB-27s), Rb-ZN , Rb-N
11. Schematy księgowe kompleksowego rozliczania osoby dłużnika alimentacyjnego
w księgach – wersja z kontem tylko 750 i 720 oraz z kontem 225.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 32 25 17 629

oprac. ops.pl angoc

Komentarze DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA A NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE