Pomoc psychologiczna dziecku krzywdzonemu – 07.04.2014 Warszawa


07 kwietnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowe szkolenie \”Pomoc psychologiczna dziecku krzywdzonemu/wykorzystywanemu seksualnie\”.Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę i praktyczne informacje dotyczące problemów rodzin dotkniętych problemem przemocy oraz ochrony dzieci w rodzinach przemocowych. Zajęcia prowadzone są metodą grupowych warsztatów umiejętności. psychologicznych

Koszt: 300 zł VAT
Termin: 07.04.2014r.

Ramowy program:

Czynniki ryzyka jako metoda wstępnej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci
Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego
Specyfika nawiązywania kontaktu z dzieckiem krzywdzonym/ wykorzystywanym seksualnie
Motywowanie rodziców do zaprzestania przemocy wobec dzieci
Podstawy pracy psychologicznej z dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie
Praca na materiale wniesionym przez uczestników szkolenia

Jolanta Zmarzlik – dyrektor ds. klinicznych Fundacji Dzieci Niczyje. Do mediów wypowiada się na temat psychologicznych i pedagogicznych aspektów krzywdzenia dzieci. Zajmuje się diagnozą, interwencją i terapią dzieci i rodzin, w których występuje przemoc i wykorzystywanie seksualne, a także opiniowaniem (jako biegły sądowy) w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci. Pracuje z rodzinami zastępczymi. Autorka publikacji dotyczących ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ochrony dzieci – świadków w procedurach sądowych.W pracy w FDN najbardziej ceni różnorodność zadań i możliwość współdziałania w zespole.

Zapraszamy na nasze pozostałe szkolenia:

1. Interwencja wobec osoby stosującej przemoc – 03.04.2014r. – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
2. Prowadzenie grupy samopomocowej – 17.04.2014r.
3. Praca metodą zespołu interdyscyplinarnego (grupy robocze) – 28.04.2014r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: www.szkoleniadlaops.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Pomoc psychologiczna dziecku krzywdzonemu – 07.04.2014 Warszawa (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE