Newsy      

Forum Współpracy Empowerment

Powstaje Forum Współpracy „Empowerment”. Dnia 7 kwietnia br. odbyło się w Warszawie drugie spotkanie grupy inicjatywnej, która zamierza utworzyć koalicję instytucji i organizacji wspierających pozytywne zmiany w obszarze polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce.

Rozdział postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej od działalności właściwej profesjonalnej pracy socjalnej oraz kwestia tworzenie Forum Współpracy Empowerment, były tematem spotkania w Warszawie, którego uczestnikami byli przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Aby zapewnić pole do szerokiej dyskusji oraz włączyć liczne podmioty do myślenia o przyszłości pomocy społecznej w Polsce, grupa skupiona wokół czasopisma „Empowerment – o polityce aktywnej integracji” oraz Rada Pomocy Społecznej zaprasza do wspólnej debaty. Kierunek tej debaty wyznacza pojęcie empowerment, które odnosi się zarówno do ludzi wykluczonych, ale także do służb społecznych. Tworzące się Forum Współpracy to platforma dyskusji i współpracy promująca ideę i wartość pojęcia empowermentu. W szczególności na zakończenie projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” niezwykle istotne jest stworzenie mechanizmu dalszej debaty, budowania środowiska dialogu i pozytywnej zmiany.

Kwartalnik „Empowerment” na swoich łamach omawia problematykę z obszaru aktywnej i wielosektorowej polityki społecznej, systemu pomocy i integracji społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, ekonomii społecznej oraz aktywnej integracji. Czasopismo ma w tytule angielskie słowo empowerment, oznaczające proces upodmiotowienia, podczas którego jednostki, grupy, organizacje i społeczności zwiększają panowanie i kontrolę nad własnym życiem oraz stają się aktywnymi uczestnikami życia społecznego, podejmującymi działania zmierzające do poprawy sytuacji własnej, jak i całej wspólnoty. Empowerment to przeciwieństwo bezsilności – aktywna postawa zmiany i partycypacji w kierunku samo odpowiedzialności i samo decydowania.

Wystąpienie Bohdana Skrzypczaka – posłuchaj

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Forum Pracowników Socjalnych – Troska. Umacnianie. Siła.

11 października 2017      TAGI:      
W dniach 26-27 listopada 2017 r. odbędzie się Forum Pracowników Socjalnych – Troska....»

Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2017

27 października 2017      TAGI:      
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu...»

Zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym

18 września 2018      TAGI:         
19 września wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie...»

Głos Ministerstwa w sprawie protestu pracowników pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w reakcji na pismo Ogólnopolskiego...»

„Złotówka za złotówkę” przy 500+? RPD apeluje do MPiPS

13 września 2018      TAGI:         
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej...»