Szkolenia      

Asystent rodziny – kurs kwalifikacyjny

13.09.2014 r. – 14.12.2014 r.

Kurs prowadzony będzie w ujęciu koncepcji budzenia sił ludzkich. Uczestnicy zapoznają się z metodami motywującymi klienta do zmiany oraz skoncentrowanymi na rozwiązaniach. Program kursu wzbogacony jest więc treściami zgodnymi ze współczesnymi tendencjami w pracy socjalnej.

Kurs będzie prowadzony przez profesjonalną kadrę m.in. dr hab. Izabelą Krasiejko – autorkę książek i artykułów dotyczących metodycznego działania asystentów rodziny oraz częstochowskich asystentów rodziny. Częstochowska asystentura rodziny znalazła się wśród laureatów tegorocznego konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich „Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – Usługi Społeczne“

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

  • prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,
  • poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,
  • mediacje i negocjacje,
  • koordynacja działań służb społecznych,
  • aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,
  • konstruowanie dokumentacji.

W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Kurs skierowany jest do: Osób przygotowujących się do roli zawodowej asystenta rodzinny, posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe na kierunkach innych niż wymienione w art.12 ust.1 p. pkt a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887) tj.: praca socjalna, socjologia, pedagogika.

Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę:

dr hab. Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny (http://www.slaskwn.com.pl), książki Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (http://www.slaskwn.com.pl), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej (http://www.weakapit.pl).

dr Edyta Widawska – adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane).

dr Zbigniew Wieczorek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.

dr Sylwia Kita – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza,

mgr Monika Podgórska – psychoterapeuta, mediator, coach

mgr Alina Kula – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

mgr Lidia Zeller – mgr pedagogiki, od 2011 r. koordynator zespołu do spraw pieczy zastępczej i asysty rodzinnej w MOPS w Częstochowie, w latach 2002 – 2011 Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Pomocy Społecznej w MOPS w Częstochowie.

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny

mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień.

Informacje organizacyjne:

Miejsce prowadzenia kursu – Częstochowa
Czas trwania kursu – 231 godzin (w tym 30 godzin praktyk)
Termin kursu – 13.09.2014 r. – 14.12.2014 r.
Cena kursu – 1950 zł netto + 23%VAT Dla uczestników, których udział finansowany jest ze środków publicznych cena wynosi 1950 zł brutto (VAT zwolniony – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o VAT). Cena obejmuje – zajęcia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania

Sposób płatności – płatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 4 rat). Podane kwoty zawierają podatek VAT:
I rata w wysokości 600,00 zł – płatna do 03.09.2014 r.
II rata w wysokości 600 zł – płatna do 05.10.2014 r.
III rata w wysokości 600 zł – płatna do 05.10.2014 r.
IV rata w wysokości 600 zł – płatna do 05.10.2014 r.

Sposób realizacji – warsztaty realizowane są w blokach trzydniowych od piątku do niedzieli. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu wg następującego schematu: piątki: od 10:00-18:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna), soboty: od 9:00-17:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna), niedziele: od 8:00 – 16:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna). W przypadku I zjazdu, który rozpoczyna się w sobotę, obowiązuje harmonogram piątkowy. Wyjątkiem są praktyki odbywające się w godzinach 8:00 – 15:30.

Terminy zjazdów:
I zjazd: 13-14.09.2014 r.
II zjazd: 26-28.09.2014 r.
III zjazd: 10-12.10.2014 r.
Zajęcia praktyczne 22-23.10.2014 r.
IV zjazd: 24-26.10.2014 r.
V zjazd 14-16.11.2014 r.
Zajęcia praktyczne 26-27.11.2014 r.
VI zjazd 28-30.11.2014 r.
VII zjazd (zakończony egzaminem): 12-14.12.2014 r.

Warunki uczestnictwa w kursie:
– Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
– Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie.
– Przesłanie kserokopii dyplomu (odpisu dyplomu) ukończenia studiów wyższych lub świadectwa maturalnego potwierdzonych za zgodność z oryginałem (przez uczestnika kursu)
– Wpłata co najmniej I części opłaty za kurs (600,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 31.08.2014 r.
– Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.
– Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
– W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. (34) 34 30 038 e-mail: [email protected]

Komentarze Asystent rodziny – kurs kwalifikacyjny (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dobry start - praca asystenta rodziny z kobietą w ciąży lub rodzicami niemowlęcia.

Dobry start – praca asystenta rodziny z kobietą w ciąży lub rodzicami niemowlęcia. Szkolenie online.

02 lutego 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które poprowadzi prof. Izabela Krasiejko....»
Pedagogiczne aspekty pracy Asystenta Rodziny

Spotkanie z ekspertem prof. Izabelą Krasiejko: „Pedagogiczne aspekty pracy Asystenta Rodziny”. Bezpłatny webinar

09 stycznia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze z cyklu: "Spotkania z ekspertem", który...»
ASYSTENCI RODZIN Uprawnienia i zobowiązania prawne

Spotkanie z ekspertem. Granice interwencji asystenta rodziny. Kiedy i jak asystent może zająć się dzieckiem.

13 lipca 2023      TAGI:         
Jakie są granice interwencji asystenta rodziny? Kiedy i jak asystent może zająć...»
Metodyka i dokumentowanie pracy Asystenta Rodziny

Metodyka i dokumentowanie pracy Asystenta Rodziny. Szkolenie online na żywo.

29 kwietnia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które na żywo poprowadzi 7.06.2024 r. Pani...»
Asystent rodziny w procedurze „ Niebieskie Karty”.

Asystent rodziny w procedurze „Niebieskie Karty”. Spotkanie z ekspertem. Bezpłatny webinar.

27 listopada 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze z cyklu: "Spotkania z ekspertem", który...»