Szkolenia   

Praca Asystenta Rodziny

23-24 maja 2015r.
Ilość godzin: 22 godziny dydaktyczne
Miejsce szkolenia: Warszawa
Cena: 360 zł.
Rabat dla 2-3 osób: 5% rabatu; Rabat dla studentów: 10% rabatu; Rabat za płatność z góry: 5%; Rabat dla osób bezrobotnych: 5%.
Możliwość płatności w ratach.
Rabaty nie łączą się!

Szkolenie skierowane jest do:
1. studentów i absolwentów
2. pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej
3. osób pracujących w charakterze asystentów rodziny
4. psychologów i pedagogów przygotowujących się do pracy w zawodzie asystenta rodziny
5. osób zajmujących się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną
6. osób, które interesują się tą tematyką i chcą poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie
7. Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędów Gmin

Cena obejmuje: usługę trenerską i coachingową, bazę lokalową, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy w czasie przerw. Cena nie obejmuje kosztów wyżywienia i noclegów.

Zakres merytoryczny:
– Podstawa prawna w pracy asystenta rodziny
– Diagnoza sytuacji rodziny
– Sporządzanie i prowadzenie planu pracy z rodziną
– Sporządzanie dokumentacji pracy asystenta rodziny
– Kontrakt w pracy asystenta rodziny
– Opór – jego przejawy, symptomy i sposoby radzenia sobie
– Pięciostopniowa relacja pomagania
– Budowanie relacji: trenowanie przez klienta umiejętności, oddawanie odpowiedzialności
– Współpraca asystenta ze służbami społecznymi, wspomagającymi rodziny
– Korzystanie z lokalnej infrastruktury społecznej, kulturalnej i ekonomicznej w pracy asystenta rodziny
– Specyfika pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
– Interwencja kryzysowa w pracy asystenta rodziny
Dodatkowo każdemu z uczestników dedykujemy godzinę pracy coachingowej on-line!
Narzędzia i kadra:
– Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone metody aktywizujące, m.in.: specjalnie dobrane ćwiczenia praktyczne, testy autodiagnostyczne, dyskusje panelowe, miniwykłady, itp.
– Program opracowany został przez zespół pedagogów, psychologów i terapeutów mających wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami marginalizowanymi społecznie. Nasi specjaliści od wielu lat pracują w charakterze asystentów rodziny.
– Jako innowacyjność zakładamy konsultacje coachingowe on-line dla uczestników szkolenia, które pozwolą zgłębić zakres osobistych kompetencji i predyspozycji zawodowych.

nazmiane.com
Telefon: 505 873 662
Email: [email protected]

Komentarze Praca Asystenta Rodziny (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NOWE ZADANIE ASYSTENTA RODZINY

NOWE ZADANIE ASYSTENTA RODZINY – Bezpłatny webinar.

10 marca 2023      TAGI:         
Projekt nowelizacji K.P.K. i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej...»
Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej w oparciu o procedurę Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem budowania i realizacji planu pomocy.

Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Szkolenie online.

07 lutego 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online z sesją pytań i odpowiedzi, które na żywo...»

Zagrożenie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej – praca z rodziną i granice odpowiedzialności AR i PS.

15 maja 2024      TAGI:      
Czy pracując z rodziną, w której dobro dziecka jest zagrożone, masz jako pomagacz...»
Dobry start - praca asystenta rodziny z kobietą w ciąży lub rodzicami niemowlęcia.

Dobry start – praca asystenta rodziny z kobietą w ciąży lub rodzicami niemowlęcia. Szkolenie online.

02 lutego 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które poprowadzi prof. Izabela Krasiejko....»