Szkolenia   

Praca Asystenta Rodziny

Na Zmianę zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe ”Praca asystenta rodziny–teoria i praktyka”, które odbędzie się w dniach 23-24 maja w Warszawie.

nazmiane1.

Warsztat prowadzony jest zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Celem szkolenia jest wyposażenie osób w nim uczestniczących w wiedzę i umiejętności, niezbędne w pracy socjalno-wychowawczo-terapeutycznej asystenta rodziny.

Terminy szkoleń: 23-24 maja 2015r.
Ilość godzin: 22 godziny dydaktyczne
Miejsce szkolenia: Warszawa
Cena: 360 zł.
Rabat dla 2-3 osób: 5% rabatu; Rabat dla studentów: 10% rabatu; Rabat za płatność z góry: 5%; Rabat dla osób bezrobotnych: 5%.
Możliwość płatności w ratach.
Rabaty nie łączą się!

Szkolenie skierowane jest do:
1. studentów i absolwentów
2. pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej
3. osób pracujących w charakterze asystentów rodziny
4. psychologów i pedagogów przygotowujących się do pracy w zawodzie asystenta rodziny
5. osób zajmujących się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną
6. osób, które interesują się tą tematyką i chcą poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie
7. Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędów Gmin

Cena obejmuje: usługę trenerską i coachingową, bazę lokalową, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy w czasie przerw. Cena nie obejmuje kosztów wyżywienia i noclegów.

Zakres merytoryczny:
– Podstawa prawna w pracy asystenta rodziny
– Diagnoza sytuacji rodziny
– Sporządzanie i prowadzenie planu pracy z rodziną
– Sporządzanie dokumentacji pracy asystenta rodziny
– Kontrakt w pracy asystenta rodziny
– Opór – jego przejawy, symptomy i sposoby radzenia sobie
– Pięciostopniowa relacja pomagania
– Budowanie relacji: trenowanie przez klienta umiejętności, oddawanie odpowiedzialności
– Współpraca asystenta ze służbami społecznymi, wspomagającymi rodziny
– Korzystanie z lokalnej infrastruktury społecznej, kulturalnej i ekonomicznej w pracy asystenta rodziny
– Specyfika pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
– Interwencja kryzysowa w pracy asystenta rodziny
Dodatkowo każdemu z uczestników dedykujemy godzinę pracy coachingowej on-line!
Narzędzia i kadra:
– Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone metody aktywizujące, m.in.: specjalnie dobrane ćwiczenia praktyczne, testy autodiagnostyczne, dyskusje panelowe, miniwykłady, itp.
– Program opracowany został przez zespół pedagogów, psychologów i terapeutów mających wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami marginalizowanymi społecznie. Nasi specjaliści od wielu lat pracują w charakterze asystentów rodziny.
– Jako innowacyjność zakładamy konsultacje coachingowe on-line dla uczestników szkolenia, które pozwolą zgłębić zakres osobistych kompetencji i predyspozycji zawodowych.

nazmiane.com
Telefon: 505 873 662
Email: biuro@nazmiane.com

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie

10 marca 2017      TAGI:      
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tematu: Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia...»

Kolejne szkolenia w ramach programu „Bliżej rodziny”

20 sierpnia 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»

„Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” szkoleń ciąg dalszy

20 czerwca 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»

Bezpłatne szkolenia dla Kadr Systemu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn. Akademia Wspierania Rodziny...»

Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

11 września 2018      TAGI:      
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na szkolenie dla Inspektorów Ochrony...»